Zło dobrem zwyciężaj

Tafsir Ibn Kathir Surat Fussilat, 41:34-36 {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak […]

Więcej

Czy istnieje Islamski Terroryzm?

Czym jest Dżihad? Dżihad jest jednym z najmniej rozumianych terminów związanych z Islamem. W zachodnich mediach dżihad i terroryzm używane są jak dwa słowa oznaczające dokładnie to samo. Tak, więc pojawia się pytanie: „Czy dżihad – bezpośrednio lub pośrednio – oznacza terroryzm?” Pojęcie dżihadu w Islamie ma niezwykle szerokie znaczenie. W koncepcji dżihadu mieszczą się […]

Więcej

Ataki Samobójcze

Artykuł ten został przedstawiony aby pokazać właściwą pozycję Islamu i ludzi Sunny, wobec zła tych którzy uważają za dozwolone bezprawne przelewanie krwi. Sekta która stoi za takim zachowaniem pokazała się w już pierwszej generacji Islamu, i była odpowiedzialna za śmierć wielu towarzyszy Proroka (sal allahu alejhi ła salaam). Przetrwali oni aż do dzisiaj, pokazując swą […]

Więcej

Salaficcy uczeni potępiają Terroryzm

Szeikh Salih Munadżdżid o Prześladowaniach Muzułmanów będących Wynikiem Łączenia Islamu z Terroryzmem. Nasze stanowisko musi być jasne. Musimy wyjaśnić nie-muzułmanom, co Szaria mówi na temat walki i zabijania. Powinniśmy ich poinformować, że Islam zabrania krzywdzenia niewinnych ludzi i bez znaczenia jest tu czy jest to krzywdzenie ich ciał, majątków i honoru(zawsze jest to zakazane). Prorok(SAAŁS) […]

Więcej

Krzywdzenie Niewinnych to nie Dżihad

Szeich Sâlih bin Muhammad al-Lahaydân, przewodniczący Najwyższego Komitetu Prawnego oraz członek Hay`ah Kibâr ´Ulamâ` (Zarząd najwyższych uczonych Islamskich), wielokrotnie krytykował Usâmah bin Ladena i jego stronników za ich podejście do Dzihadu, oraz za powiązanie bezpieczeństwa Palestyny z bezpieczeństwem narodu Amerykańskiego. Sheich al-Lahaydân powiedział w wywiadzie, „Dzihad na drodze Allaha jest dążeniem do ustanowienia słów Allaha […]

Więcej