Czy wiesz, dlaczego kobiety przyjmują Islam cztery razy częściej niż mężczyźni?

Kwestia równouprawnienia i emancypacji kobiet jest bardzo istotna i aktualna. Status kobiety w Islamie nie stanowił i nie stanowi jednak problemu dla muzułmanów, którzy uważają za normalne i naturalne to, że kobieta ma swoje prawa i obowiązki. Co więcej, pozycja kobiety w Islamie nie ma sobie równej w innych systemach społecznych. Godnym uwagi jest fakt, […]

Więcej

Prawa Kobiet w Islamie

Żaden system nie chronił dostatecznie praw kobiety podnosząc jej status tak jak zadbał o to islam. Od momentu objawienia islamu przekazanego przez Wysłannika Muhammada(r)w duszach muzułmanów, którzy w niego uwierzyli nastąpiła zmiana i za ich pośrednictwem w społeczeństwie ludzkim nastąpiło bardzo dziwne i niespotykane w historii ludzkiej zjawisko, a mianowicie szybkie rozprzestrzenienie się islamu, z […]

Więcej

Dobroć Względem Kobiet w Islamie

Allah, Wzniosły i Błogosławiony mówi, co znaczy: {…Żyjcie z nimi (z waszymi żonami) w uprzejmości (dobroci lub łaskawości)[1], nawet, jeżeli nie lubicie czegoś w nich, być może nie lubicie czegoś w czym Allah umieścił wiele dobra.}(Surah an-Nisâ’, 4:19) `Amr ibn Ahuas al-Dżuszami przekazał, że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) w pożegnalnej pielgrzymce […]

Więcej

Bicie Żon

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej krzywdzących stereotypów związanych z islamem jest przeświadczenie o wzywaniu do przemocy i okrutnego traktowania kobiet. Współczesne media bardzo często nagłaśniają historie pobitych, czy okaleczonych Arabek, Afganek, czy Pakistanek. Dramatyczne reportaże pozbawione są jakiegokolwiek komentarza, z którego można by się dowiedzieć, że przedstawiane sytuacje tak naprawdę nie mają nic wspólnego […]

Więcej

Wielożeństwo w Islamie

Znanym jest fakt, że islam zezwala mężczyźnie poślubić więcej niż jedną żonę. Nie jest jednak dopuszczalnym posiadanie więcej niż czterech żon w tym samym czasie. Pojawia się więc pytanie dlaczego islam zezwala na wielożeństwo? By odpowiedzieć na nie musimy najpierw zapoznać się z kilkoma faktami. W wielu miejscach na świecie liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet. […]

Więcej

Praca Domowa

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/111 Praca domowa małżonków zależy od tradycji. Wśród beduinów, żony pomagają swym mężom nawet przy zwierzętach. W miastach zaś, biedni mężczyźni pomagają swym żonom w prostych pracach domowych. Bogaci zaś mają pomoc domową, tak że żony żyją w luksusie. A’iszah powiedziała: Prorok zajmował się pracą […]

Więcej

Przymusowe Małżeństwa

Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane? Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się […]

Więcej

Praca Kobiety

Allah stworzył człowieka z mężczyzny i kobiety i uczynił między nimi miłość i miłosierdzie, które są podstawowymi czynnikami gwarantującymi rozwój wszechświata. Allah obdarzył mężczyznę siłą fizyczną pozwalającą na pokonywanie wszelkich ziemskich trudności w celach zarobkowych a kobiecie natomiast przeznaczył sprawy wynikające z jej naturalnych predyspozycji, czyli ciążę, poród, karmienie i wychowanie dzieci, którym towarzyszą: współczucie, […]

Więcej

Prawo Kobiety do Spadku

Islam dał kobiecie prawo do spadku po tym jak stanowiła ona część majątku i sama była dziedziczona. Spadek należał się tylko mężczyznom, którzy bronili plemienia przed wrogiem i częścią tego spadku była kobieta, którą mężczyźni dziedziczyli. Ibn Abbas(t) tłumacząc sowa Allaha: O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. […]

Więcej

Nierówność przy Wyborze Wspólmałżonka

Wybór właściwej żony jest dla mężczyzny zadaniem trudnym jednak o wiele trudniejszy jest wybór dokonywany przez kobietę, ponieważ mężczyzna w przypadku złego wyboru może łatwo ożenić się z inną kobietą. We wszystkich społeczeństwach kobieta jest tą stroną słabszą, dlatego islam zainteresował się jej ochroną przed wszelkim złem i nakazał kierować się ostrożnością i rozwagą w […]

Więcej