Jak muzułmanie powinni traktować nie-muzułmanów?

1- Islam jest religią miłosierdzia i sprawiedliwości. 2- Muzułmanie są zobowiązani by nauczać nie-muzułmanów o Islamie z mądrością, a powinni to robić w uprzejmy sposób. Allah powiedział (interpretacja znaczenia): “I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: „Uwierzyliśmy w […]

Więcej

Jak powinni zachowywać się muzułmanie żyjący w krajach nie-muzułmańskich?

Zachęcam was byście szanowali tych, którzy żyją razem z wami, którzy powinni być szanowani i z którymi macie porozumienie. (Wiedzcie, że) jeśli (wraz z nie-muzułmanami) żyjecie w jednym państwie to obowiązuje was porozumienie. W innym wypadku oni mogliby chcieć was zabić lub wypędzić. Dbajcie, więc o utrzymanie tego porozumienia i nie zdradzajcie (nie-muzułmanów), gdyż zdrada […]

Więcej

Co Żydzi zawdzięczają islamowi?

Islam Żydów ocalił. To we współczesnym świecie teza niepopularna i niewygodna, lecz jest ona historyczną prawdą. Argument na jej rzecz jest dwojaki. Po pierwsze, w 570 r., kiedy urodził się Prorok Mahomet, Żydzi i judaizm zmierzali ku zaniknięciu. Po drugie zaś, nadejście islamu ocaliło Żydów i stworzyło warunki, w których nie tylko przetrwali, ale mogli […]

Więcej

Nie bierzcie za przyjaciół żydów i chrześcijan…

Krytycy islamu często przytaczają wersety z Koranu zakazujące muzułmanom brania za przyjaciół innowierców uważając, że jest to dowód na nietolerancje islamu. Jeszcze inni posuwają się dalej twierdząc, że są one sprzeczne z innymi wersetami nakazującymi tolerancję. Zarówno pierwszy, jak i drugi zarzut jest bezpodstawny i wynika z ignorancji. Al-Walaa wal-Baraa Wersety, które są najczęściej przytaczane […]

Więcej

Przyjaźń między muzułmanami a niemuzułmanami

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Allah (subhana wa teala) wysłał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi wa salaam) jako litość dla wszystkich ludzi. Dla muzułmanów i niemuzułmanów, chrześcijan, żydów i wszystkich innych ludzi. Allah (subhana wa teala) Rzekł w Qur’anie, co oznacza w języku polskim: „My posłaliśmy ciebie tylko jako litość dla światów!” [TZQ 21:107] […]

Więcej

Islam i chrześcijaństwo były i są śmiertelnymi wrogami. Nieprawda.

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) …Prorok Muhammad (na Zachodzie nazwany Mahometem) głosił trzy rzeczy: że Bóg jest jeden i jedyny i należy poddać się (stąd nazwa islam) Jego woli; że trzeba troszczyć się o wszystkich potrzebujących i że każdy człowiek odpowie za swe uczynki na Sądzie Ostatecznym. Objawienie udzielone Mahometowi w latach 610-632 zawiera […]

Więcej

Saladyn: Stałem się wielki, ponieważ wygrałem serca ludzi przez łagodność i dobroć

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) W roku 1095 (ery chrześcijańskiej) Cesarz bizantyjski Aleksy Komnen, wysłał serię – utrzymanych w histerycznym tonie – listów do Papieża Urbana II w Rzymie. Zawierały one następującą treść: “Pomocy !”. Azjatyccy, dzicy, seldżuccy Turcy zdobyli ogromne anatolijskie domeny (posiadłości) Cesarza i są już prawie u bram Konstantynopola. Bez pomocy, […]

Więcej

Żydzi w historii muzułmańskiej

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Po śmierci Muhammada (PzN) (r. 632) drugi Kalif Omar z mieczem i koranem przekroczył granicę Arabii, zdobył Persyją i byznatjyjskie prownicyje: Palestynę, Syryją i Egipt. Za panowania kalifów arabskich, żydzi w Babiloni tworzyli samodzielną gminę z własnym księciem wygnania (Resz – golusa) Egzylarchą na czele, a rektorowie ich akademii […]

Więcej

Znani Polacy w Państwie Osmańskim

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl (link) Większość z nich znalazła się na terytorium osmańskim po rozbiorach ( po 1795 r.). Część służyła w osmańskiej armii, część zajęła się sprawami gosp. Oto najciekawsze biogramy: Wojciech Bobowski (1610-1675) ze Lwowa znalazł się w sułtańskim seraju wzięty do niewoli przez Tatarów. Przeszedł tam na islam i jako Ali-Bej […]

Więcej

Przykłady dotrzymywania umów jakie muzułmanie zawierali z niemuzułmanami

Artykuł pochodzi z serwisu islam.pl Kiedy muzułmanie nie byli już w stanie dotrzymać warunku obrony ludzi ahl al – dhimma, zwrócili im – płaconą przez nich – dżizję, ponieważ nie został spełniony jej podstawowy warunek, a mianowicie ochrona płatników. Sędzia Abu Jusuf w jednej ze swoich książek, traktującej o podatkach, cytuje Makhula, który relacjonuje o […]

Więcej