Szari’ah

Słowo szari’ah może pochodzić od arabskiego szir’a, które w Qur’anie oznacza mniej więcej „zbiór przepisów”, jednak w dosłownym tłumaczeniu arabskie słowo „szari’ah” oznacza źródło – źródło, do którego przychodzimy, kiedy jesteśmy spragnieni. W znaczeniu prawnym oznacza prawo, które respektuje wszystkie przepisy, mające źródło w Qur’anie i sunnie Wysłannika (PZN), i nie dodaje do nich żadnych […]

Więcej

Czy wiesz, że Islam ustanowił prawa człowieka 1400 lat temu?

Czym jest Islamskie prawo – Szaria? Szaria (inaczej szariat) to całościowe prawo Islamu, regulujące zasady postępowania we wszystkich sferach życia człowieka. Szaria obejmuje między innymi: sposoby wielbienia Boga, reguły relacji międzyludzkich oraz życia w społeczeństwie, zasady etyczne, wzory moralne, zasady funkcjonowania państwa i inne. Istnieją dwa główne źródła Szaria, pierwszy to Koran – Święta Księga […]

Więcej

Islamski Szariat? A co na ten temat mówi Biblia?

Cudzołóstwo Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.1 Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. […]

Więcej

Honorowe Morderstwa

Zgodnie z prawem muzułmańskim, tak zwane zabójstwa, czy morderstwa honorowe, są potworną zbrodnią. Nie wynikają one z islamu ale są elementem przed-islamskich tradycji Indii i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Nie występowały one wśród pierwszych pokoleń muzułmanów i nie ma żadnego wersetu z Koranu, czy hadisu Proroka Muhammada, który by na nie przyzwalał. 1. Cudzołóstwo jest […]

Więcej

Jaka jest kara za gwałt w Islamie?

Pytanie: Co Islam mówi na temat gwałtu? Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi. To potworne przestępstwo jest zakazane we wszystkich religiach i każdy myślący człowiek przyzna, że jest to akt godny potępienia. Wszystkie ziemskie systemy i prawa zgadzają się, że należy ukarać gwałciciela surową karą. Wyjątek stanowią tu niektóre stany, w których nie ma kary […]

Więcej

Dlaczego Allah zakazał cudzołóstwa?

Allah w Qur’anie mówi (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!” (Sura Al-Isra – Podróż Nocna – ajat 32.) Jednym ze złych skutków cudzołóstwa jest osłabianie więzi rodzinnych – czasami nie wiadomo, kto jest czyim dzieckiem, bratem, siostrą… Ludzie także mogą […]

Więcej