Szirk dotyczący al-Uluhijja

Do tej kategorii szirku zaliczają się wszystkie akty czci, dedykowane i kierowane do kogokolwiek innego niż Allah. W większości przypadków jest to najbardziej widoczna i oczywista forma szirku. {Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza; lecz samo jest stwarzane, i nie jest w stanie przyjść im z pomocą, ani też samemu sobie […]

Więcej

Szirk dotyczący al-Asma łas-Siffat

Omawiając Tauhid al-Asma łas-Sifffat wspomnieliśmy, że należy wystrzegać się Tahrif, Tatil, Tamthil i Takjif. Niestety wiele sekt w islamie popadło w szirk nie stosując się do tych zaleceń. Są to między innymi Mutazila, Aszaira czy Dżahmija. Inne sekty, jak również inne religie dopuściły się tego rodzaju szirku w innej formie, stosując antropomorfizację. {Do Boga należą […]

Więcej

Szatańskie Praktyki

Do politeizmu zaliczają się również praktyki powiązane ze światem dżinnów, takie jak magia i wróżbiarstwo. Niestety większość muzułmanów jest całkowicie nieświadoma ich niebezpieczeństwa i przez nie popada w niewiarę. Jest to chyba najbardziej rozpowszechniony w świecie muzułmańskim rodzaj bałwochwalstwa. Świat dżinnów Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są dżinny i […]

Więcej

Szirk wśród muzułmanów

Mimo wyraźnych dowodów z Koranu i sunny w temacie politeizmu, wielu spośród hipokrytów uparcie trwa w swojej ignorancji, twierdząc, że nie jest możliwe, by muzułmanie popadli w bałwochwalstwo. Uważają oni, że praktyki politeistyczne ograniczają się jedynie do modlenia się wprost do obrazów lub statuetek, a bałwochwalstwa nie można popełnić w żaden inny sposób. Jest to […]

Więcej

Niewiara, Innowacje i Odstąpienie od Właściwego Zrozumienia Islamu

Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H) powiedział: „…ten kto przeczy Towarzyszom Wysłannika Allaha, sal allahu alejhi ła sallam, w jakiejkolwiek kwestii Religii, ten popadł w niewiarę.” Szeich Ahmad ibn Yahya an-Nadżmi objaśnił: „Autor często używa takiego sformułowania, lecz słowa te trzeba rozumieć w jeden z trzech sposobów. 1. Może to znaczyć, […]

Więcej

Cztery Zasady Politeizmu

Proszę Allaha, Najbardziej Szlachetnego, Pana Tronu, aby chronił was na tym i na tamtym świecie i błogosławił was gdziekolwiek jesteście i uczynił was tymi, którzy są wdzięczni, jeśli coś otrzymają, cierpliwi, jeśli poddani są próbie i którzy szukają wybaczenia, jeśli zgrzeszą. Zaiste, to są trzy znaki szczęścia. Wiedz, niech Allah prowadzi Cię drogą abyś się […]

Więcej

Wyjaśnienie trzech fundamentów Imama Muhammada Bin 'Abd Al-Wahhaba (zapis Abu Hafsa Al-Asariego) [cz.1]

W imię Allaha Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego. Wiedz (niechaj Allah będzie Ci Miłosiernym), iż naszym obowiązkiem jest poznanie czterech kwestii (poziomów naszej religii): 1) Wiedza (Al-’Ilm), którą jest znajomość Allaha, Jego Proroka i religii Islamu wraz z dowodami. Wyjaśnienie: Istnieją trzy elementy Tauhidu (Jedności Allaha): a) Tauhid Ar-Rububija, jest wyodrębnieniem działań Allaha Wzniosłego od czynów […]

Więcej