Jak rozmawiać z Ateistą?

I od razu na początek – nie zaczynajmy od tego, że Allah wymienia w Qur’anie znaki dla ludzi, którzy wierzą. Dla tego człowieka taki argument nie będzie nic znaczył, bo on nie wierzy w Allaha ani w Jego Księgi. Takich ludzi można podzielić na trzy grupy: – tych, którzy nie wierzą, ale szukają swojej drogi; […]

Więcej

Jak rozmawiać z Innowiercą?

Kiedy rozmawiamy z ludźmi innych religii, mogą nas zapytać, dlaczego wybraliśmy akurat Boga-Allaha, a nie wiarę w Trójcę czy Jahwe żydów, który też jest jeden. I tutaj uwaga: nie odpowiadamy im, dlaczego wybraliśmy Islam (bo religia pokoju, bo posty, bo dobroczynność…), tylko powinniśmy im odpowiedzieć, co podoba się nam w przedstawieniu Boga w Islamie. Można […]

Więcej

O Kobietach i Zakazanym Spojrzeniu

Oczywistym jest, że Allah w Qur’anie nakazuje spuszczanie lub odwracanie wzroku. Wszyscy wiemy również, że Prorok (SAAWS) radził Alemu, by po pierwszym przypadkowym spojrzeniu, drugi raz nie patrzył na to, co zakazane. Warto przypomnieć również, że gdy Prorok (SAAWS) przyjmował gości, kiedy w jego pokoju była też jego żona (lub żony). Wtedy Prorok (SAAWS) i […]

Więcej

Picie Alkoholu

Jednym z obowiązków każdego muzułmanina jest wybieranie dobrego jedzenia i picia. Takim dobrym pożywieniem jest to, co jest dla nas właściwe i to, na co zezwolił nam Allah. Z kolei powinniśmy unikać tego, czego zabrania nam Allah w Qur’anie i tego, czego według dobrych hadisów zakazywał Prorok (PZN). Pamiętajmy przy tym, że Allah zakazał nam […]

Więcej

Równość ludzi w Islamie

W Islamie każdy człowiek ma taką samą pozycję – niezależnie od jego płci, koloru skóry, majątku czy pochodzenia. Allah w Qur’anie (Sura Al-Hudżurat – Komnaty – ajat 13., znaczenie wg J. Bielawskiego) mówi, co znaczy: „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, […]

Więcej

Dlaczego czcimy Allaha?

Czcimy Allaha, bo On nas stworzył, a Ten, Który stworzył, nakazuje. Sam Allah w Qur’anie mówi, co znaczy wg J. Bielawskiego: „Zaprawdę, wasz Pan to Allah, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy podporządkowane są Jego […]

Więcej

Praca dla pieniędzy i praca dla Allaha

Prorok (PZN) zachęcał mężczyzn ze swojej wspólnoty, żeby pracowali. Jeśli mężczyzna jest zdrowy i ma siły do pracy, nie powinien żebrać ani prosić o jałmużnę, a powinien pracować i utrzymać rodzinę – mąż żonę, syn matkę, ojciec córkę…, ale zawsze tym, który zarabia, powinien być mężczyzna. Trzeba pracować na utrzymanie siebie i rodziny, ale Allah […]

Więcej

Zalety Zikr

Jeśli ktoś wspomina Allaha , to Allah wspomina jego. Allah Subhanau Wa Ta’ala w Qur’anie nakazuje ludziom (co znaczy, wg J. Bielawskiego): „Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni, lecz nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi!” (Sura Al-Baqara – Krowa – ajat 152.) Jeden z hadisów qudsi mówi: Jeśli mój sługa wspomina […]

Więcej

Obowiązek da’wa i dawania świadectwa Islamowi

Allah od Adama(PZN) aż do Muhammada(PZN) wysyłał do ludzi proroków i Wysłanników (Pokój i Łaska Allaha z nimi wszystkimi) z napomnieniami, z nauką dla ludzi. Allah nazywa Proroka Muhammada w Qur’anie (Sura Al-Fath – Zwycięstwo – ajat 8.) świadkiem dla jego wspólnoty i pozostałych wspólnot, i ostrzegającym, i tym, który przynosi światu dobrą nowinę. Wiadomo […]

Więcej