Dobre Maniery

Treść Hadisu

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ) رواه البخاري ومسلم

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostateczny niech mówi coś dobrego lub niech milczy. Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostatni niech dobrze traktuje swojego sąsiada i ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostatni niech dobrze traktuje swojego gościa.[Bukhari i Muslim]

Uczynki są Świadectwem Wiary

Słowa Proroka(SAAŁS): Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostateczny niech „zrobi to i to” są dowodem na to, że prawdziwa wiara owocuje dobrymi uczynkami. Jeśli ktoś wierzy w Boga i w życie przyszłe będzie czynił to co dobre i oddali się od tego co zakazane. W Islamie nie uznaje się terminu „wierzący, ale niepraktykujący”, gdyż jeśli dana osoba jest wierząca będzie również praktykująca.

{Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w proroków; i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwę; i ten, kto daje jałmużnę; i ci, którzy wypełniają swoje zobowiązania, kiedy się zobowiązali; i ci, którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności, i w czasie niebezpieczeństwa; oto ci, którzy są szczerzy w wierze. Oni są prawdziwie bogobojni!}[Koran 2:177]

Maniery Mówienia

Powinniśmy pamiętać, że zostaniemy osądzeni za każde wypowiedziane przez nas słowo. Z tego powodu powinniśmy zastanowić się zanim cokolwiek powiemy. Jeśli to co chcemy powiedzieć nie jest konieczne i nie przyniesie nam żadnych korzyści powinniśmy milczeć, gdyż jedno słowo może zadecydować o naszej nagrodzie lub karze w życiu przyszłym.

{My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi. Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.}[Koran 50:16-18]

Relacjonował Abu Huraira: Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Czciciel Allaha może wypowiedzieć słowo nie wiedząc czy jest ono dobre czy złe, które spowoduje, że zostanie wrzucony do ognia piekielnego na głębokość tak ogromną, jak odległość miedzy zachodem, a wschodem.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Czciciel Allaha może wypowiedzieć słowo uważając je za dobre, które spowoduje, że zostanie wrzucony do ognia piekielnego na głębokość siedemdziesięciu lat.[Tirimidhi i Ibn Madża]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Czciciel Allaha może wypowiedzieć słowo, do którego nie przywiąże wagi, a zadowoli ono Allaha i spowoduje, że zostanie on wywyższony (w nagrodzie). Czciciel Allaha może wypowiedzieć słowo, do którego nie przywiąże wagi i które rozgniewa Allaha i spowoduje, że zostanie wrzucony do piekła.[Bukhari]

Kluczem do sukcesu jest oddalenie się od pustej gadaniny, od rozmów, które nie mają żadnej wartości. Muzułmanin nie powinien marnować swojego czasu rozmawiając o wydarzeniach sportowych, filmach, muzyce, czy prywatnym życiu aktorów, sportowców, polityków itd.

{Szczęśliwi są wierzący, Którzy są pokorni w swoich modlitwach, Którzy się odwracają od pustej gadaniny.}[Koran 23:1-3]

{Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie, ponieważ byli cierpliwi. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. A kiedy słyszą pustą gadaninę, odwracają się od niej, mówiąc: „Do nas należą nasze działania, a do was należą wasze działania. Pokój wam! My nie pragniemy ludzi nieświadomych.”}[Koran 28:54-55]

Relacjonował Bara ibn Azib(RA): Pewien człowiek powiedział do Proroka(SAAŁS): O Wysłanniku Allaha, powiedz mi jaki uczynek zaprowadzi mnie do raju. Prorok(SAAŁS) powiedział: Karmienie głodnego, pojenie spragnionego i nakazywanie tego, co dobre i zakazywanie tego co złe, a jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić to powstrzymaj swój język i mów jedynie to co dobre.[Ahmad]

Ibn Masud(RA) powiedział: Strzeż się próżnej gadaniny, gdyż będziesz osądzony za to mówiłeś bez potrzeby. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Czas, który poświęcamy na pustą gadaninę powinniśmy spędzać wspominając Allaha, recytując Jego Księgę i głosząc Jego religię, a jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić to przynajmniej milczmy, gdyż w ten sposób nie zaszkodzimy samym sobie.

{Nie ma żadnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach, z wyjątkiem głosu tego, kto nakazuje jałmużnę albo – słuszne postępowanie, albo – zgodę między ludźmi. A kto tak czyni, bardzo pragnąc przypodobać się Bogu – to My mu damy nagrodę ogromną.}[Koran 4:114]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy zbiera się grupa ludzi (i na swoim spotkaniu) nie wspominają Allaha to ich zgromadzenie jest podobne do zwłok osła i powiększa jedynie ich smutek (w życiu przyszłym).[Tirmidhi i Ahmad]

Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy zbiera się grupa ludzi i na swoim spotkaniu nie wspominają Allaha to spotkanie to będzie powodem ich smutku w Dniu Sądu, nawet jeśli wejdą oni do raju.[An-Nasai]

Gdy rozmawiamy z innymi ludźmi powinniśmy pamiętać o kulturze rozmowy, gdyż sposób naszego wypowiadania się pokazuje kim jesteśmy naprawdę. Szczególnie ważne jest to, gdy rozmawiamy z nie-muzułmanami, gdyż to jak będziemy do nich przemawiać zadecyduje o ich opinii na temat Islamu.

{Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: „Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie! Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę!” Potem jednak wyście się odwrócili oprócz nielicznych spośród was, i wy się sprzeciwiacie.}[Korna 2:83]

{Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza. Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny!}[Koran 2:263]

{I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: „Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.”}[Koran 29:46]

Dobroć względem Sąsiadów

Dobre traktowanie sąsiadów jest jednym z religijnych obowiązków każdego muzułmanina. Nadobowiązkowe modlitwy i post stają się nieważne, jeśli ktoś źle odnosi się do swoich sąsiadów, obgaduje ich i jest dla nich nieuprzejmy.

{Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy!}[Koran 4:36]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Dżibril(AS) nakazywał mi dobrze traktować sąsiadów tak często, aż myślałem, że każe mi uczynić ich moimi dziedzicami.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) został spytany o kobietę, która modliła się w nocy i pościła za dania, ale nie potrafiła zapanować nad swoim językiem i krzywdziła nim swoich sąsiadów. Prorok(SAAŁS) powiedział: Nie jest ona dobrym człowiekiem i zostanie wrzucona do piekła. (Następnie) Wysłannik Allaha(SAAŁS) został spytany o kobietę, która modliła się pięć dziennych modlitw, pościła w Ramadanie i dawała jedzenie na jałmużnę, gdyż nie posiadała niczego więcej, ale nie krzywdziła nikogo swoim językiem. Prorok(SAAŁS) powiedział: Wejdzie ona do raju.[Ahmad]

Zabronione jest krzywdzenie sąsiadów w jakikolwiek sposób, gdyż jest to oznaka braku wiary i muzułmańskiego charakteru.

Relacjonował Abu Szurajh(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Na Allaha nie uwierzył! Na Allaha nie uwierzył! Spytano: Kto, o Wysłanniku Allaha? Prorok(SAAŁS) powiedział: Ten, który sprawia, że jego sąsiad nie czuje się bezpiecznie.[Bukhari]

Relacjonował Abu Huraria(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie wejdzie do raju ten, którego sąsiad cierpi z powodu jego złego zachowania.[Muslim]

Muzułmanie powinni obdarowywać swoich sąsiadów prezentami tak by wzmacniać i polepszać wzajemne relację oraz powinni przyjmować prezenty od swoich sąsiadów bez względu na ich wartość materialną.

Relacjonowała Aisza(RA): Powiedziałam: O Wysłanniku Allaha, mam dwóch sąsiadów, któremu powinnam posłać podarunek? Prorok(SAAŁS) powiedział: Temu, którego drzwi są bliżej.[Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Muzułmanki, przyjmujcie prezenty od swoich sąsiadek, nawet jeśli (podarunkiem) miałyby być owcze kopyta. [Bukhari i Muslim]

Muzułmanin powinien dzielić się jedzeniem wraz ze swoimi sąsiadami. Jeśli nie jest w stanie kupić większej ilości jedzenia powinien przynajmniej dolać więcej wody do zupy, tak by mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób.

Relacjonował Abu Dharr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Abu Dharze, jeśli przygotowujesz zupę, zwiększ ilość wody i (kiedy będzie gotowa) daj część swoim sąsiadom. [Muslim]

Relacjonował Abdullah ibn Amr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) ubił i ugotował owcę. (Następnie) spytał: Czy daliście część tego mięsa naszemu sąsiadowi Żydowi? Powtórzył to pytanie trzy razy. Następnie Abdullah(RA) dodał: Słyszałem jak Prorok(SAAŁS) mówił: Dżibril(AS) nakazywał mi dobrze traktować sąsiadów tak często, aż myślałem, że każe mi uczynić ich moimi dziedzicami. [Abu Daud, Tirmidhi, Ahmad]

Gdy mieszkamy w sąsiedztwie nie-muzułmanów obowiązek dobrego traktowania sąsiadów staje się jeszcze ważniejszy, gdyż połączony jest wtedy z obowiązkiem dała(nawoływania do Islamu). Musimy być świadomi tego, że większość ludzi nie przywiązuje większej wagi do spraw religii i można ich zainteresować Islamem jedynie poprzez dobre zachowanie jego wyznawców.

Ibn Bazz(RH) powiedział: Następnym obowiązkiem jest dobre traktowanie sąsiadów. Tak, więc jeśli jest on(nie-muzułmanin) sąsiadem bądź dla niego miły, nie denerwuj go, daj mu jałmużnę, jeśli jest biedny, obdaruj go prezentami, służ mu poradą, ponieważ dzięki temu zainteresuję się on Islamem i stanie się muzułmaninem, a (co więcej) każdy sąsiad ma swoje prawa. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Dżibril(AS) nakazywał mi dobrze traktować sąsiadów tak często, aż myślałem, że każe mi uczynić ich moimi dziedzicami – Hadis Sahih(Autentyczny). Jeśli twój sąsiad jest nie-muzułmaninem, wciąż ma prawa sąsiada; jeśli jest również twoim krewnym wtedy ma prawa sąsiada i krewnego.[„Fatała Nur ala al-Darb” ibn Bazz]

Mudżahid(RH) powiedział: Byłem razem z Abdullahem ibn Amrem ibn al-Asem(RA) podczas gdy jego sługa przygotowywał owcę. Powiedział on(Abdullah): Chłopcze! Gdy skończysz, zacznij (rozdzielanie jedzenia) od naszego sąsiada, który jest Żydem. Sługa wykrzyknął: Żyd? Oby Allah cię poprawił! (Abdullah) powiedział: Słyszałem jak Prorok(SAAŁS) mówił: Dżibril(AS) nakazywał mi dobrze traktować sąsiadów tak często, aż myślałem, że każe mi uczynić ich moimi dziedzicami.[„Adab al-Mufrad” Bukhari]

Jeden z największych uczonych w historii Islamu Abdullah ibn al-Mubarak(RH) miał sąsiad, który był żydem. Gdy Ibn al-Mubarak(RH) kupował mięso, dzielił się z dziećmi żyda. Gdy kupował dla swoich dzieci nowe ubrania, to kupował je również dla dzieci żyda. Żyd ten wyrzucał śmieci przez dom Ibn al- Mubaraka i przeszkadzał mu tak jak mógł. Ibn al-Mubarak zawsze milczał, sprzątał śmieci i mówił do swojej rodziny: Nie mówcie nic temu żydowi. Po jakimś czasie kupcy z miasta przyjechali do tego żyda i złożyli mu ofertę kupna jego domu. Żyd powiedział im: Chcę sprzedać dom za dwa tysiące. Jest warty tysiąc dinarów, ale drugi tysiąc należy się za sąsiada takiego jak Ibn al-Mubarak(RH). Kupcy powiedzieli o tym Ibn al-Mubarakowi(RH) i gdy to usłyszał łzy popłynęły mu z oczu i powiedział: O Allahu! Spraw, aby mój sąsiad żyd przeszedł na Islam. Niedługo potem żyd przyjął Islam.[„La Tahzan” Aidh al-Qarni]

Honorowanie Gości

Jednym z praw, jakie jeden muzułmanin ma u drugiego muzułmanina, jest prawo do udzielenia gościny przez trzy dni. Muzułmanin powinien przyjmować swoich gości w najlepszy sposób, częstując ich najlepszym jedzeniem oraz zapewniając im wygodne i godziwe miejsce do spania. Oczywiście dobrze traktować powinniśmy również nie-muzułmańskich gości. W gościnę powinniśmy przyjmować nawet nieznajomych, podążając za przykładem Proroka Ibrahima(AS).

{Nasi posłańcy przyszli do Abrahama z radosną wieścią. Powiedzieli: „Pokój!” On powiedział: „Pokój!” – i nie omieszkał przynieść upieczonego cielaka.}[Koran 11:69]

Relacjonował Abu Szurajh(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Ten, który wierzy w Allaha i Dzień Ostateczny powinien honorować swojego gościa dając mu jego należność? Spytano: Czym jest ta należność? Prorok(SAAŁS) powiedział: Jest nią goszczenie go przez dzień i noc, częstując go najlepszym jedzeniem oraz goszczenie go przez trzy dni częstując go tym co jecie na co dzień. Jeśli jednak gość zdecyduje się zatrzymać u was dłużej, to to czym będziecie go częstować zostanie wam policzone jako jałmużna(sadaqa).[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Al-Miqad bin Madi Karib(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Każdy muzułmanin ma prawo do bycia goszczonym (przynajmniej) przez jedną noc. Jeśli spędził on dzień u kogoś w domu, ma prawo również spędzić tam noc. (Do gościa należy decyzja) czy skorzysta z niego, czy nie. [Abu Daud, Ibn Madża i Ahmad]

Gdy Abu Huraira(RA) był na podróży spotkał grupę obozujących ludzi, więc poprosił ich o udzielenie mu gościny. Oni jednak odmówili. Poprosił ich, więc o podzielenie się jedzeniem. Oni jednak ponownie odmówili. Powiedział im: Nie udzielacie gościny potrzebującym, ani nie karmicie głodnych. Wasze zachowanie jest całkowicie sprzeczne z Islamem! Wtedy jeden z nich rozpoznał go i powiedział: Jesteś naszym gościem. Oby Allah miał cię w Swojej opiece. Abu Huraira(RA) powiedział: Jesteście najgorszymi z ludzi. Gościcie jedynie tych, których znacie.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul