Islam, Iman, Ihsan i Sa’a

Treść Hadisu

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : ” يا محمد أخبرني عن الإسلام ” ، فقال له : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) ، قال : ” صدقت ” ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : ” أخبرني عن الإيمان ” قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ) ، قال : ” صدقت ” ، قال : ” فأخبرني عن الإحسان ” ، قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ، قال : ” فأخبرني عن الساعة ” ، قال : ( ما المسؤول بأعلم من السائل ) ، قال : ” فأخبرني عن أماراتها ” ، قال : ( أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان ) ثم انطلق فلبث مليا ، ثم قال : ( يا عمر ، أتدري من السائل ؟ ) ، قلت : „الله ورسوله أعلم ” ، قال : ( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه مسلم

Relacjonował Umar bin Khattab(RA): Podczas gdy siedzieliśmy wraz z Wysłannikiem Allaha(SAAŁS), pewnego dnia przyszedł do nas mężczyzna w bardzo białym ubraniu i z kruczo-czarnymi włosami. Nie widać było na nim śladów podróży. Nikt z nas go nie znał. Usiadł on naprzeciwko Proroka(SAAŁS) i podkurczywszy nogi oraz położywszy na nich ręce, powiedział: „O Muhammadzie opowiedz mi o islamie.” Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Islam to to, że zaświadczasz, iż nic nie jest godne czci jak tylko Allah, a Muhammad jest jego Wysłannikiem; odprawiasz modlitwy; dajesz zakat; pościsz w miesiącu ramadan i pielgrzymujesz do Mekki, jeśli jesteś w stanie do uczynić.” Przybysz powiedział: „Powiedziałeś prawdę!” i zadziwiło nas to bardzo. Nieznajomy pytał dalej: „Opowiedz mi o iman.” Prorok(SAAŁS) rzekł: „Iman to wiara w Allaha, w Jego Anioły, Jego Księgi, Jego Wysłanników, Dzień Ostateczny i przeznaczenie, zarówno dobre, jak i złe.” Przybysz powiedział: „Powiedziałeś prawdę!” Następnie rzekł: „Opowiedz mi o ihsan.” Prorok(SAAŁS) powiedział: „ Czczenie Allaha, tak jakbyś go widział, a jeśli Go nie widzisz to(wiedz, że) On ciebie widzi.” Nieznajomy powiedział: „Opowiedz mi o godzinie(ostatniej).” Prorok(SAAŁS) odrzekł: „Zapytany o godzinę(ostatnią), nie wie więcej niż pytający.” Mężczyzna powiedział: „Opowiedz mi o znakach jej nadejścia.” Prorok(SAAŁS) odpowiedział: „Jeśli niewolnica urodzi swoją panią i jeśli zobaczysz bosych, gołych, potrzebujących pasterzy budujących wysokie budowle.” Przybysz odszedł, a po pewnym czasie Prorok(SAAŁS) spytał: „O Umarze czy wiesz, kim był pytający?” Odpowiedziałem: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej.” Prorok(SAAŁS) powiedział: „ To był Dżibril(AS), przyszedł żeby uczyć was waszej religii.”[Muslim – Bukhari przekazał podobną relację]

Znaczenie Hadisu

Ten Hadis jest niezwykle istotnym, gdyż wyjaśnienia wiele aspektów naszej religii. Po przedstawieniu islamu, imanu i ihsanu Prorok(SAAŁS) podsumował je, jako trzy stopnie tworzące jedną, tą samą religię. „To był Gabriel, przyszedł żeby uczyć was waszej religii.” Hadis ten pokazuje nam, że islam to religia kompletna, regulująca wszystkie aspekty ludzkiej działalności.

Adab

Z hadisu możemy wyczytać, że Dżibril(AS), nie przyszedł w swojej naturalnej postaci, ale ukazał się jako człowiek, by uczyć nas jak powinniśmy się zachowywać:
• Powinniśmy być czyści i nosić czyste ubrania.
• Wiedzę powinniśmy zdobywać, gdy jesteśmy jeszcze młodzi.
• Powinniśmy siedzieć poprawnie, blisko nauczyciela.
• Powinniśmy zdobywać wiedzę, ze sprawdzonych źródeł/autorytetów.
• Jeśli czegoś nie wiemy, powinniśmy pytać.
• Jeśli posiadamy wiedzę, na jakiś temat, zawsze powinniśmy ją sprawdzić.
• Pytania, jakie zadajemy, powinny być jasne i sensowne.

Gdy Ibn Abbas(RA), jeden z największych uczonych pośród sahaba, został spytany jak posiadł tak wielką wiedzę, odpowiedział: „Posłużyły mi dociekliwy język (zawsze zadawał pytania) i rozważające(zastanawiąjące się nad wszystkim) serce”. [„Szarh Arbain an-Nałałi” Dżamal Ahmad Badi]

W wielu innych hadisach Prorok(SAAŁS) zadawał pytanie zanim przekazywał jakąś wiedzę. Działo się tak, gdyż pytania przygotowują pytanego i innych słuchających oraz zwiększają ich skupienie.

W samym Koranie możemy znaleźć około 1,200 pytań, które prowokują nasze umysły, byśmy zastanowili się nad tym, co czytamy.

Islam

Prorok(SAAŁS) przedstawił islam jako akty czci, przez nas wykonywane. Pierwszym z nich jest zaświadczenie, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah, a Muhammad jest jego Wysłannikiem. Możemy uznać to, jako podstawę duchową, którą potwierdzić muszą jeszcze wysiłki fizyczne (modlitwa i post), finansowe(zakat) oraz pielgrzymka będącą zwieńczeniem ich wszystkich. Tak, więc by ktoś mógł być nazwany muzułmaninem, musi wdrożyć w życie te wszystkie pięć aktów czci.

Relacjonował Abdullah bin Amr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Muzułmaninem jest ten, od którego języka i ręki czują bezpieczeństwo inni muzułmanie.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abdullah bin Amr(RA): Pewien człowiek spytał: Jakiego rodzaju uczynki w Islamie są uważane za dobre? Prorok(SAAŁS) odpowiedział: Karmienie(głodnych) oraz dawanie Salam(powitanie) tym których znasz i nie znasz.[Bukhari i Muslim]

Powyższe hadisy są również dobrymi przykładami na to, że islam to nie puste deklaracje czy wierzenia, nie mające żadnego wpływu na nasze życie, ale uczynki i działania.

Iman

Iman został określony przez Proroka(SAAŁS) jako wewnętrzne przekonanie o istnieniu Allaha, Aniołów, Ksiąg Bożych, Wysłanników i Proroków, Dniu Zmartwychwstania oraz Przeznaczeniu dobrym i złym.

{Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego posłańców. My nie czynimy różnicy między żadnym z Jego posłańców!}[Koran 2:285]

{Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w proroków; i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwę; i ten, kto daje jałmużnę; i ci, którzy wypełniają swoje zobowiązania, kiedy się zobowiązali; i ci, którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności, i w czasie niebezpieczeństwa; oto ci, którzy są szczerzy w wierze. Oni są prawdziwie bogobojni!}[Koran 2:177]

Abdullah ibn Umar(RA) przypomniał o tym hadisie, gdy został poinformowany o pewnej nowo założonej sekcie, która powstała w Iraku i której członkowie nazywani byli al-qadariya, ponieważ zaprzeczali istnieniu Qadr(przeznaczenia). [„Szarh Arbain an-Nałałi” Dżamal Ahmad Badi] To wydarzenie pokazuje nam jak niezmiernie ważne jest byśmy dobrze rozumieli naszą aqidah, gdyż zbłądzenie i dewiacja wielu sekt opiera się właśnie na jej nieprawidłowym pojmowaniu.

Wiara w przeznaczenie zawiera się w trzech kwestiach:

I. Wierzymy, że Allah wie wszystko, Allah wie o tym co zrobimy, za nim to zrobimy.
II. Wierzymy, że to wszystko zostało zapisane w Al-Lauhul Mahfudz – strzeżonej tablicy.
III. Wierzymy również, że to czy dane zdarzenie będzie miało miejsce zależy od Woli Allaha.

Allah obdarzył nas wolną wolą dotyczącą pewnych spraw i to, co jest zapisane odnośnie tego zależy do naszych wyborów, a nasze wybory nie zależą od tego, co jest zapisane. Ponadto zostaniemy osądzeni za nasze decyzje. Na inne rzeczy nie mamy na nie wpływu są to np. kolor skóry, płeć, rasa, pogoda itd.

Różnica między Islamem, a Iman

Islam osiągnął każdy ten, który poddał się woli Bożej i praktykuje to co zostało mu nakazane oraz odsuwa się od tego co zostało mu zakazane. Iman jest stopniem wyższym, gdyż zawiera w sobie praktykę, która jest wykonywane z przekonaniem i z wiarą. Na poziomie islamu mogą być zarówno wierzący jak i hipokryci, natomiast dopiero poziom iman, osiągnąć mogą tylko wierzący.

{Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu – ci, którzy odprawiają modlitwę; ci, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy – tacy są naprawdę wierzącymi! – Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i przebaczenie, i szlachetne zaopatrzenie.}[Koran 8:2-4]

…powiedzieli Beduini: „My wierzymy!” Powiedz: „Wy nie wierzycie; lecz raczej powiedzcie: – bo wiara nie weszła jeszcze w wasze serca.” A jeśli wy będziecie posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi, to On w niczym nie umniejszy waszych uczynków. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 49:14]

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) zwrócił się tymi słowami do delegacji z plemienia Al-Qais: „ Zobowiązuje was do zrobienia czterech rzeczy: Do wiary jedynie w Allaha. Czy wiecie, co to znaczy? Oznacza to zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem, do odprawienia modlitwy, płaceniu Zakat, poszczenia w miesiącu Ramadan i dawaniu al-Khumus(jedna piąta z łupów).[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wiara ma ponad 60 stopni. Najwyższym ze stopni jest powiedzenie: „Nic nie jest godne czci jak tylko Allah, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem.”, a najniższym jest usuniecie przeszkody z drogi. Jednym ze stopni jest wstydliwość.[Bukhari i Muslim]

Gdy islam i iman występują razem ze sobą wtedy ich znaczenie jest takie, że oba są poziomami tej samej religii. Natomiast gdy w Koranie czy Sunnie znajdujemy użycie tych terminów oddzielenie, wtedy jeden obejmuje również drugi.

Ihsan

Słowo ihsan pojawia się w kilku miejscach w Koranie, czasami razem ze słowami islam czy iman.

{Nie należy czynić zarzutu tym, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, z tego, co oni jedzą, jeśli są bogobojni i wierzą, i czynią dobre dzieła; i jeśli nadal są bogobojni i wierzą, i ciągle są bogobojni i czynią dobro. Bóg przecież kocha czyniących dobro(muhsinin)!}[Koran 5:93]

{Zaprawdę, ci, którzy uwierzą i którzy będą czynić dobre dzieła… – My na pewno nie pozwolimy, by przepadła nagroda temu, kto czynił dobro(ahsana)!}[Koran 18:30]

{Tak! Ten, kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro(muhsin), będzie miał nagrodę u swego Pana. I tacy nie doznają żadnego lęku ani też nie będą się smucić.}[Koran 2:112] {Ten, kto zwraca swoje oblicze ku Bogu, czyniąc dobro, ten trzyma za uchwyt najbardziej solidny. Do Boga należy ostateczny koniec wszystkich spraw!}[Koran 31:22]

Natomiast ihsan w hadisie został opisany, jako najwyższy poziom naszej religii, czczenie Allah tak jakbyśmy go widzieli. Jest to niezachwiana wiara w Allaha, która pociąga za sobą pełną szczerość(ikhlas) w aktach czci oraz unikanie wszelkich grzechów. Natomiast osoby, które nie są w stanie osiągnąć takiej perfekcji, powinny stale przypominać sobie, że Allah nas obserwuje, Widzi i Słyszy wszystko.

{A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!}[Koran 2:186]

{On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie!}[Koran 57:4] {Czyż ty nie widzisz, że Bóg wie doskonale, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech, żeby On nie był czwarty, ani też pięciu, żeby On nie był szósty; ani też mniej, ani więcej, żeby On nie był z nimi, gdziekolwiek oni by się znajdowali. Następnie, w Dniu Zmartwychwstania, On im oznajmi to, co czynili. Zaprawdę, Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!}[Koran 58:7]

{My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.}[Koran 50:16]

Koniec Świata

Dokładna data nadejścia końca świata nie jest znana nikomu, nawet prorocy(AS) byli pozbawieni wiedzy na jej temat.

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Jest pięć kluczy do wiedzy o której nie wie nikt, za wyjątkiem Allaha.” Następnie wyrecytował werset: {Zaprawdę, u Boga jest wiedza o Godzinie!}[Koran 31:34] [Bukhari]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Jest pięć rzeczy, o których nie wie nikt za wyjątkiem Allaha.” Następnie wyrecytował werset: {Zaprawdę, u Boga jest wiedza o Godzinie!}[Koran 31:34]

{Będą ciebie pytać o Godzinę: kiedy ona przybije do przystani? Powiedz: „Wiedza o niej jest tylko u mego Pana! Nie ujawni jej, we właściwym czasie, nikt inny, jak tylko On! Ciąży ona na niebiosach i na ziemi; przyjdzie do was niespodziewanie.” Oni będą ciebie pytać, jak gdybyś był o niej powiadomiony. }[Koran 7:187]

{Będą cię pytać o Godzinę: „Kiedyż nadejdzie?” Jak możesz wspominać o niej? Do twojego Pana należy jej ostateczny termin.}[Koran 79:42-44]

Wiemy natomiast, że kiedy koniec świata będzie bliski na Ziemi pojawią się pewne znaki. Wśród nich są dwa wymienione przez Proroka(SAAŁS) w hadisie.

Pierwszy: „Niewolnica urodzi swoją panią.”

Imam Ibn Radżab(RH) uważa, że oznacza to, iż nadejdą takie czasy, gdy muzułmanie podbiją większość krajów, a wielu spośród ich mieszkańców wezmą, jako jeńców. Natomiast dzieci, które się później urodzą będą wolne, nie będą znały swoich rodziców, gdyż liczba niewolników będzie tak wielka. Będą się, więc zdarzały przypadki, że dziecko kupi na targu swojego rodzica, nie wiedząc kim on jest(zdarzało się to kilkakrotnie w historii islamu). Pisze również o drugiej znanej mu interpretacji, która jest taka, że niewolnice będą rodzić królów. [„Dżami al-Ulum łal Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Niektórzy mówią, iż oznacza to, że nadejdą takie czasy, w których powszechny będzie brak wartości moralnych. Dojdzie to do takiego stopnia, że dzieci nie będą szanować swoich rodziców i będą ich traktować tak jakby byli ich niewolnikami.(żyjemy właśnie w takich czasach).

Drugi: „Jeżeli zobaczysz bosych, gołych, potrzebujących pasterzy budujących wysokie budowle.”

W relacji Abu Huraira(RH): „Gdy zobaczysz, że bosi i goli stają się przywódcami. A pasterze czarnych wielbłądów będą się prześcigać we wznoszeniu wysokich budowli.” Imam Ibn Radżab(RH) uważa, że oznacza to, iż nadejdą takie czasy, gdy ludzie z najniższych warstw społecznych będą pełnili najwyższe funkcje w wielu państwach. Następnie każą wznosić wysokie budowle.[„Dżami al-Ulum łal Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Od zawsze władza spoczywała w rękach najbogatszych. Tak, więc gdy najbiedniejsi staną się przywódcami świat stanie na głowie.

Relacjonował Abu Huraira(RH): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: „Jeśli sprawy toczyć będą się inaczej, niż zwykły się toczyć, to pozostanie wam tylko czekać na godzinę.”[Bukhari] Zgodnie z interpretacją imama Ibn Radżaba(RH) władcy staną się pyszni i nie będzie ich obchodzić nic za wyjątkiem gromadzenia własnych majątków. Wysokie budynki są symbolem pychy i próżności. W czasach Prorok(SAAŁS) wszystkie budowle były niskie i tylko takie powinny być budowane przez muzułmanów. [„Dżami al-Ulum łal Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Hairth bin as-Saib(RA) przekazał z autorytetu Hassana(RA): „Gdy odwiedziłem dom żon Proroka(SAAŁS) w czasie rządów Uthmana(RA) mogłem dotknąć sufitu rękami.” [„Dżami al-Ulum łal Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Zostało przekazane, że Umar(RA) powiedział: „Nie wznoście wysokich budowli, gdyż jest to złe.” [„Dżami al-Ulum łal Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul