Wątpliwe Kwestie

Treść Hadisu

عن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح

Al-Hasan ibn Ali(RA) wnuk Proroka(SAAŁS) powiedział: Nauczyłem się od Wysłannika Allaha(SAASŁ): Zostaw to co budzi twoje wątpliwości i czyń to co ich nie budzi.[Tirmidhi i Nasai]

Wyjaśnienie Znaczenia Hadisu

Przesłanie tego hadisu jest podobne do Hadisu nr 6 i ponieważ już omówiliśmy szczegółowo wątpliwe kwestie, ograniczymy się teraz do podania jedynie kilku kolejnych przykładów.

W chwili, gdy nie jesteśmy pewni czy dany uczynek jest dozwolony czy zabroniony przez Islam, bezpieczniej będzie, jeśli nie wykonamy go wcale. Przykładowo, gdy podejrzewamy, że dane składniki „E” mogą pochodzić od zwierząt lub insektów, które są zabronione zgodnie ze zdaniem większości uczonych powinniśmy nie kupować produktów, w których występują. An-Nałałi(RH) powiedział: Zgodnie ze zadaniem (większości) uczonych, szkodniki takie jak węże, skropiony, chrząszcze, karaluchy, szczury itd., są haram. Tej opinii byli Abu Hanifa(RH), Ahmad(RH) i Abu Daud(RH). Asz-Szafi(RH) jako dowód przedstawił następujący werset z Koranu: {a zakazuje tego, co niesłuszne(al-Khabaith wszystko co złe i szkodliwe, również niezdrowe jedzenie)}[Koran 7:157] [„Madżmu al-Fatała” Ibn ul-Uthmajmin]

Wiele transakcji handlowych może też w mniejszym lub większym stopniu opierać się na lichwie(riba), dlatego lepiej unikać tych, co których mamy wątpliwości i trzymać się jedynie całkowicie legalnego handlu.

Aisza(RA) przekazała, że została spytana czy dozwolone jest pielgrzymom jedzenie mięsa pochodzącego ze zwierzyny, której nie dokonali uboju. Powiedziała: Są oni tam jedynie przez pięć dni (czas trwania pielgrzymki), więc pozostawcie to, co budzi wasze wątpliwości.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Abu Abd ur-Rahman al-Amri az-Zahid(RH) powiedział: Jeśli sługa jest pobożny, zostawia to co budzi jego wątpliwości, dla tego czego jest pewny. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Gdy uczeni poróżnili się, co do legalności danego uczynku to powinniśmy zawsze wybrać tą opinię, która jest bezpieczniejsza. Przykładowo istnieje różnica opinii między uczonymi odnośnie długości jaką musi osiągnąć broda, by przycinanie jej stało się dozwolone(wcześniej jest to grzech). Niektórzy mówią, że musi być to długość dłoni, inni nigdy nie uznają przycinania brody za dozwolone.

Asz-Szajbani(RH) powiedział: Abu Hanifa(RH) przekazał od Hajthama(RH), który przekazał, że Ibn Umar(RA) chwytał w dłoń swoją brodę i obcinał to co znajdowało się poniżej jego pięści. To jest to, za czym podążamy i tej opinii był imam Abu Hanifa(RH).[„Kitab ul-Athar” asz-Szajbani]

An-Nałałi(RH) powiedział: Poprawną opinią jest pozostawienie brody, by rosła i jest makruh(nie mile widzianym), by kiedykolwiek ją przycinać.[„Szarh Sahih Muslim” an-Nałałi]

Al-Iraqi(RH): Zaleca się pozostawienie brody, by rosła i odradza się ją przycinać. Takiej opinii był imam asz-Szafi i jego uczniowie.[“Tarhu Tathrib” al-Iraqi]

W takim przypadku bezpieczniej jest pozostawić brodę, by rosła i nigdy jej nie przycinać. Innym przykładem może być obszar głowy, jaki należy potrzeć w czasie wykonywania ablucji(łudu). Szkoły imama Malika(RH) i Ahmada(RH) są zdania, że obowiązkowym jest potarcie całej głowy, natomiast szkoły imama asz-Szafiego(RH) i Abu Hanify(RH) uważają, że nakazanym jest potarcie jedynie części głowy.[„Fiqh us-Sunna” Małlałi] Bezpieczniejszym jest oczywiście podążanie za opinią Malika(RH) i Ahmada(RH).

Prawdziwie pobożny muzułmanin porzuca część z tego, co dozwolone w obawie, że mogłoby go to zbliżyć do tego, co zakazane. Należy jednak pamiętać, że najpierw trzeba porzucić to, co jest definitywnie zakazane, dopiero następnym poziomem jest odejście od tego, co wątpliwe. Tak, więc jeśli ktoś ma problem z jakimś grzechem, najpierw powinien się z nim uporać, a dopiero później odchodzić od tego, co wątpliwe. Dowodem na to może być sytuacja, jaka miała miejsce w Kufie po zamordowaniu wnuka Proroka(SAAŁS), Husajna(RA). Ludzie winni śmierci człowieka zaczęli wtedy dyskutować na temat legalności zabijania owadów(Astaghfirullah!).

Gdy Ibn Umar(RA) został spytany o legalność zabijania much powiedział: Pytają mnie o krew muchy, kiedy są oni winni zamordowania al-Husajna. Słyszałem jak Prorok(SAAŁS) powiedział: Oni (al-Husajn i al-Hasan) są moim słodkimi kwiatuszkami na tym świecie.[Bukhari]

Autor: binJellul