Kształtowanie się Człowieka i Przeznaczenie

Treść Hadisu

عن أبي عبد الرحمـن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةً ، ثم يكون علقةً مثل ذلك ، ثم يكون مضغةً مثل ذلك ، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد . فوالله الذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ) رواه البخاري ومسلم

Relacjonował Abdullah Ibn Masud(RA): Opowiadał Wysłannik Allaha(SAAŁS), a on jest prawdomówny i my mu wierzymy w to co on mówi: „Każdy z Was powstawał w łonie swojej matki jako kropla nasienia(Nutfa) przez 40 dni, a później tyle samo jako płód w kształcie pijawki(Alaqa) potem tyle samo w kształcie ugryzienia(Mudgha). Następnie był wysłany do niego anioł by tchnął w niego ducha. W tym czasie zapisywane są cztery sprawy: należne mu jego codzienne zaopatrzenie, jego śmierć, jego czyny i to czy będzie szczęśliwy czy nie szczęśliwy. Na Allaha (przysięgam), nic nie jest godne czci jak tylko On, niektórzy z was czynią czyny ludzi idący do raju, aż odległość między nimi, a rajem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do piekła i zostaną wrzuceni do piekła. Inni z was czynią czyny ludzi piekła, aż odległość między nimi a piekłem będzie na wyciągnięcie ręki, ale wcześniej zostało im przeznaczone czynić czyny ludzi idących do raju i wejdą do raju”.[Bukhari i Muslim]

Kształtowanie się Człowieka

Hadis ten został przekazany przez wielu towarzyszy(RA) Proroka(SAAŁS). Informuje nas on o trzech etapach rozwoju embrionalnego człowieka, które wspomniane zostały w innych hadisach, jak również w kilku wersetach w Koranie.

{O ludzie! Jeśli pozostajecie w zwątpieniu, co się tyczy zmartwychwstania… – to przecież My stworzyliśmy was z prochu, potem z kropli nasienia, potem z grudki krwi zakrzepłej, potem z kęska ciała kleistego, ukształtowanego i nie ukształtowanego – takie dajemy wam wyjaśnienie. I My umieszczamy w łonach to, co chcemy, aż do oznaczonego czasu; potem wyprowadzamy was jako dzieci, abyście następnie doszli do wieku dojrzałego. Wśród was są tacy, którzy umierają, i wśród was są tacy, którzy są doprowadzeni do godnego pożałowania wiek tak iż tracą wszelką wiedzę o tym, co wiedzieli. I I widzisz ziemię opustoszałą, a kiedy My na nią ześlemy wodę, ona burzy się i pęcznieje, i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary.}[Koran 22:5]

{Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. Następnie umieściliśmy go – jako kroplę nasienia – w naczyniu solidnym. Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.}[Koran 23:12-14]

{Czy, człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru? Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła.}[Koran 75:36-37]

{Głoś! w imię Twego Pana, który stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy!}[Koran 96:1-3]

Relacjonował Hudajfah bin Usajd(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Po tym jak zarodek(Nutfa) będzie w łonie przez czterdzieści dwie noce, Allah zsyła anioła, który kształtuje go i nadaje mu słuch, wzrok, skórę, mięśnie i kości. Następnie anioł mówi: ‘O Panie, jaką płeć mu nadać?’ Wtedy twój Pan nakazuje to, co chce, a anioł to zapisuje. Następnie anioł pyta się: ‘O Panie, jak długo ma on żyć?’ Wtedy twój Pan nakazuje to, co chce, a anioł to zapisuje. Następnie anioł pyta się: ‘O Panie, jakie ma być jego zaopatrzenie?’ Wtedy twój Pan nakazuje to co chce, a anioł to zapisuje. Następnie anioł odchodzi ze zwojem w ręku i nic nie może być dodane, ani odjęte od tego co nakazał Bóg.[Muslim]

Wszystkie powyżej przedstawione wersety z Koranu oraz hadisy mówią o różnych etapach rozwoju embrionalnego człowieka. Pierwszym z nich było stworzenie z ziemi, gliny lub kurzu z których to Allah ukształtował Adama(AS), praojca wszystkich ludzi.

{Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: „Bądź!” – i on jest.}[Koran 3:59]

{I oto powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!” I oni oddali mu pokłon, z wyjątkiem Iblisa, który powiedział: „Czyż mam oddać pokłon temu, którego stworzyłeś z gliny?”}[Koran 17:61]

Wszyscy pochodzimy od Adama(AS), który został stworzony z gliny. Oczywistym jest, że jedynie Adam był stworzony w ten sposób, a życie każdego z nas zostało zapoczątkowane przez wytrysk nasienia. Należy zaznaczyć tu, że Koran wspominając ten fakt, mówi o kropli spermy w liczbie pojedynczej, nie mówi o spermie lub kroplach spermy, co jest wyraźnym odniesieniem do plemnika(słowo to nie było znane w VIIw.). Spostrzeżenie to jest o tyle ważne, że dopiero współczesna nauka odkryła, że z około dwustu pięćdziesięciu milionów plemników tylko tysiąc dociera do komórki jajowej, która i tak przyjmuje tylko jeden plemnik. Dalsze etapy kształtowania się człowieka, również są zgodne z dzisiejszą nauką, która mówi, że słuch powstaje przed wzrokiem oraz, że najpierw z tkanki chrząstnej powstają kości, wokół których następnie tworzą się mięśnie. Słowo Alaqa ma wiele znaczeń w języku arabskim jednym z nich jest pijawka. Prawdą jest, że embrion na początku swojego rozwoju przypomina pijawkę. Słowo to oznacza również „grudkę zakrzepłej krwi”, a krew embrionu będącego w tej fazie przypomina krew zakrzepłą w żyłach. Słowo Mudhga oznacza natomiast „przeżutą substancję”, a gdy porównamy przeżutą gumę ze zdjęciem embrionu będącego w tej fazie, zaobserwujemy podobieństwo kształtów. Tak, więc widzimy, że Islam jako religia pochodząca od Boga nie jest sprzeczny z nauką i uczy człowieka jedynie prawdy.

Tchnięcie Duszy

{On jest Tym, który doskonale stworzył każdą rzecz, On zaczął stworzenie człowieka z gliny, potem uczynił jego potomstwo z ekstraktu nędznej wody. Następnie ukształtował go harmonijnie i tchnął w niego nieco ze Swojego Ducha(duszy stworzonej przez Allaha dla tej osoby); i dał wam słuch, wzrok i serca. Jakże mało jesteście wdzięczni!}[Koran 32:7-9]

Co zaś się tyczy tchnięcia duszy to hadisy wyżej przedstawione mogą wydawać się wzajemnie sprzeczne. Wynikać to może z błędnego zrozumienia przesłania drugiego hadisu. Moim zdaniem w czterdziestego drugiego dnia rozpoczyna się proces kształtowania się słuchu, wzroku, skóry, kości i mięśni, gdyż wiemy, że nie powstają one jednej nocy. Z pierwszego hadisu wiemy przecież, że dopiero po zakończeniu tego procesu następuje tchnięcie duszy. Ponadto jest to zgodne z opinią wielu uczonych.

Imam Ahmad(RH) powiedział: Gdy miną cztery miesiące i dziesięć dni(ciąży), to w tych ostatnich dziesięciu dniach dusza jest tchnięta(do dziecka) i modli się ono za niego(ojca).[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Przeznaczenie

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah pozostawił łono pod ochroną anioła, który mówi: O mój Panie stał się kropla nasienia(Nutfa)! O mój Panie stał się grudką krwi(Alaqa)! O mój Panie stał się kawałkiem mięsa(Mudgha)! Następnie, jeśli Allah chce dokończyć tworzenie płodu, anioł pyta: Czy ma on być mężczyzną czy kobietą? Czy ma być smutny czy szczęśliwy? Jakie ma być jego zaopatrzenie? Jak długie ma być jego życie? Anioł zapisuje odpowiedzi na wszystkie te pytania, podczas gdy płód jest w łonie matki.[Bukhari i Muslim]

Zwój, który zostaje zapisany przez anioła po trzech miesiącach ciąży jest czymś innym niż przeznaczenie dotyczące wszystkich stworzeń, które zostało zapisane przed stworzeniem świata. {Żadne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani też was samych, bez tego, żeby ono nie było zapisane w księdze, zanim My je sprowadzimy. Zaprawdę, to jest dla Boga łatwe!}[Koran 57:22]

Relacjonował Abdullah ibn Amr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę Allah zapisał przeznaczenie wszystkich stworzeń na pięćdziesiąt lat przed stworzeniem Niebios i Ziemi.[Muslim]

Relacjonował Ubadah ibn Samit(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Pierwszą rzeczą, jaką stworzył Allah było pióro. Powiedział do niego pisz i zapisało informację o wszystkim tym, co istnieje, aż do Dni Sądu.[Abu Daud i Tirmidhi]

Tak, więc jest generalna Księga(Lauhal-Mahfuz), w której przed stworzeniem świat zostały zapisane wszystkie rzeczy oraz są indywidualne zwoje, w których aniołowie zapisali losy każdego z nas.

Niektórzy błędnie pojmują ten hadis i myślą, że przeznaczenie przeczy wolnej woli. Oczywiście pewne sprawy są nam przepisane z góry i nie mamy na nie żadnego wpływu jak np. rodzice, rasa, pogoda itd. Nie będziemy jednak za nie sądzeni. Jesteśmy odpowiedzialnie jedynie decyzje, jakie podejmujemy oraz uczynki, jakie czynimy, gdyż są one całkowicie zależne od nas.

{Oto zesłaliśmy tobie Księgę dla ludzi, z prawdą. Kto idzie drogą prostą, czyni to dla samego siebie, a kto zabłądził z drogi, to błądzi ze szkodą dla siebie. Ty nie jesteś dla nich poręczycielem.}[Koran 39:41]

Nie powinniśmy, więc błędnie pojmować tego hadisu myśląc, że nasze uczynki nie zależą od nas. To co zostało zapisane i dotyczy naszych czynów, nie wpływa na nasze decyzję, wręcz przeciwnie od naszych decyzji zależy to co zostało tam zapisane. Łatwo będzie nam zrozumieć przeznaczenie, gdy będziemy pamiętać, że Allah jest Wszechwiedzący i wie o wszystkich wydarzeniach zanim one nastąpią.

Relacjonował Ali ibn Abi Talib(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie ma takiej duszy, której nie zostałoby zapisane miejsce w raju lub w piekle. Pewien człowiek spytał: O Wysłanniku Allaha! Czy powinniśmy na tym polegać(i zaprzestać czynienia dobra)? Prorok(SAAŁS) odpowiedział: Nie! Dalej czyńcie dobro, ponieważ znajdziecie w nich łatwość(zaprowadzą was one do przeznaczonego wam miejsca). Potem Prorok(SAAŁS) wyrecytował: {Ale ten, kto daje i jest bogobojny, i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą – temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. A ten, kto skąpi i szuka bogactwa, i za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą – na tego My sprowadzimy nieszczęście.}[Koran 92:5-10][Bukhari i Muslim]

Relacjonował Imran ibn Husajn(RA): Pewien człowiek spytał: O Wysłanniku Allaha, czy wiadomo jest kto będzie należał do ludzi raju, a kto do ludzi piekła? Prorok(SAAŁS) powiedział: Tak. Mężczyzna pytał dalej: Czemu, więc ci, którzy czynią (dobro), dalej powinni to robić? Prorok(SAAŁS) powiedział: To jak postępujemy prowadzi nas do miejsca nam przeznaczonego.[Bukhari i Muslim]

Ostatnie Uczynki

Ostatnią lekcją płynącą z hadisu jest przypomnienie o ważności ostatnich uczynków człowieka i o tym, że decydują one o naszym miejscu przeznaczenia. Nigdy nie powinniśmy schodzić ze ścieżki prawości, gdyż nie wiemy, kiedy przyjdzie do nas śmierć.

Relacjonował Sahl bin Saad(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Zaprawdę uczynki(miejsce przeznaczenia) zalezą od ostatnich działań.[Bukhari]

Relacjonowała Aisza(RA): Człowiek czyni uczynki ludzi raju, a został zapisane, że należy do ludzi piekła. Tuż przed śmiercią zmienia on swoje postepowanie i czyni uczynki ludzi piekła i jeśli umrze je czyniąc trafia do piekła. Człowiek czyni uczynki ludzi piekła, a zostało zapisane, że należy do ludzi raju. Tuż przed śmiercią zmienia on swoje postepowanie i czyni uczynki ludzi raju i jeśli umrze je czyniąc trafia do raju.[Ahmad]

Relacjonował Sahl bin Saad(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) spotkał się w bitwie z bałwochwalcami. Wśród towarzyszy Proroka(SAAŁS) był mężczyzna, który zabijał każdego samotnego bałwochwalcę. Ludzie mówili: Nikt nie walczył tak dzielnie jak on. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jest on spośród ludzi piekła. Ktoś powiedział: Będę mu towarzyszył. Wtedy ten mężczyzna(dzielnie walczący) został poważnie ranny i chciał ukrócić swoje cierpienia. Wbił, więc swój miecz w ziemię i ustawił ostrzę tak by celowało w jego klatkę piersiową. Następnie upadł na miecz i umarł. Mężczyzna, który mu towarzyszył przyszedł do Proroka(SAAŁS) i powiedział: Zaświadczam, że jesteś Wysłannikiem Allaha. Następnie opowiedział o tym, co zaszło, a Prorok(SAAŁS) powiedział: „Człowiek może czynić czyny, które wyglądają na uczynki ludzi raju, ale naprawdę jest on spośród mieszkańców ognia. Podobnie człowiek może czynić czyny, które wyglądają na uczynki ludzi ognia, ale naprawdę jest on spośród mieszkańców raju. Za prawdę wykonywane uczynki(zostaną osądzone zgodnie) z ostatnimi działaniami.[Bukhari i Muslim]

Ostatni z hadisów wyjaśnia wiele, gdyż Prorok(SAAŁS) wspomniał o tym, że „człowiek, który czyni tak, że ludziom wydaje się, że jego uczynki są uczynkami ludzi raju”. Oznacza to, że hipokryta, który ukrywa swoją niewiarę i tak umrze grzesząc. Natomiast dobry człowiek spośród nie-muzułmanów, zostanie uratowany i umrze czyniąc dobro.

Hadis ten nie powinien nas deprymować czy demotywować, a strach przed przynależeniem do ludzi piekła nie powinien odbierać nam chęci do działania. Pamiętajmy, że Allah jest Sprawiedliwy i Miłosierny i prowadzi na drogę prostą tych, którzy na to zasługują i sprowadza z niej tych, którzy na to nie zasługują.

{Ale ten, kto daje i jest bogobojny, i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą – temu My ułatwimy dostęp do szczęścia. A ten, kto skąpi i szuka bogactwa, i za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą – na tego My sprowadzimy nieszczęście.}[Koran 92:5-10]

Sufjan bin Ujajna(RH) często płakał i mówił: Obawiam się, że zostałem zapisany w matce ksiąg, jako ten spośród stratnych. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Malik ibn Dinar(RH) spędzał całe noce ciągnąć swoją brodę i mówiąc: Mój Panie, znacz mieszańców raju i znasz mieszkańców ognia. Do której z tych grup należy Malika? [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Abdul-Aziz bin Abi Raład(RH) powiedział: Odwiedziłem umierającego mężczyznę(muzułmanina). Zachęcano go by zaświadczył, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah. Niestety odpowiedział na to wezwanie: Nie wierzę w to co powiedzieliście. Chwilę później człowiek ten umarł. Gdy spytałem o niego okazało się, że był alkoholikiem.(Od tego czasu) Abdul Aziz(RH) zwykł mówić: Uważaj na grzechy, gdyż były one przyczyną upadku tego człowieka.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul