Ihsan

Treść Hadisu

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) رواه مسلم

Relacjonował Abu Jala Szaddad Ibn Aus(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah przepisał dobroć(Ihsan) dla wszystkiego. Jeśli zabijacie, to zabijajcie dobrze. Jeśli zarzynacie, to zarzynajcie dobrze i niech każdy z was ostrzy swoje narzędzie i niech daje spokój zwierzęciu.[Muslim]

Przepisany znaczy Obowiązkowy

Słowa Proroka(SAAŁS): ‘Allah przepisał dobroć dla wszystkiego’ oznaczają, że okazywanie dobroci i postępowanie w prawy sposób jest obowiązkiem każdego muzułmanina, tak samo jak obowiązkowa jest modlitwa i post.

{A kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!}[Koran 4:103]

{O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni.}[Koran 2:183]

Relacjonował Aisza(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział odnośnie nadobowiązkowych modlitw w Ramadanie: Obawiam się, że mogą one zostać przepisane dla was.[Bukhari]

Powinniśmy starać się wykonywać wszystko najlepiej jak potrafimy, gdyż naszym obowiązkiem jest dawanie świadectwa jak najlepszej moralności nie zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, zarówno w czasach pokoju jak i wojny, co więcej nie powinniśmy dobrze traktować jedynie ludzi, ale również inne stworzenia Allaha.

{Zaprawdę, Bóg nakazuje: sprawiedliwość, dobroczynność(Ihsan) i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego, co bezecne, naganne i występne. On was napomina – być może, wy się opamiętacie!}[Koran 16:90]

{Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro(Ihsan), bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro!}[Koran 2:195]

Etyka Walki

Relacjonował ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wierzącym jest ten, który przestrzega zasad walki w czasie wojny.[Abu Daud]

Przed Islamem nie było żadnych kodeksów i przepisów prawnych określających zasady postępowania na wojnie i zakazujących zabijania, okaleczanie i zastraszania osób niebiorących udziału w walkach takich jak kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni, mnisi i mężczyźni niesłużących, jako żołnierze w armii. Islam, jako pierwszy ustanowił humanitarne zasady prowadzenia wojny zabraniając atakowania cywili, burzenia budynków mieszkalnych i świątyń oraz niszczenia lub zanieczyszczania środowiska.

Relacjonował Abdullah ibn Umar(RA): Podczas jednej z bitw Prorok(SAAŁS) zobaczył ciało martwej kobiety. Powiedział wtedy: Wysłannik Allaha(SAAŁS) zabrania zabijać kobiet i dzieci.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Sulajman ibn Buraid(RA) z autorytetu swojego ojca: Kiedy Wysłannik Allaha(SAAŁS) wybierał kogoś na dowódcę armii lub oddziału przypominał mu by obawiał się Allaha i dobrze traktował muzułmanów, którymi dowodził. Mówił wtedy: Walczcie w Imię Allaha i na drodze Allaha. Walczcie przeciw tym, którzy nie wierzą w Allaha. Walczcie, ale nie kradnijcie z łupów; nie łamcie swoich obietnic; nie bezcześćcie zwłok; nie zabijajcie dzieci.[Muslim, Abu Daud i Tirmidhi]

Relacjonował ibn Rabi(RA): Byliśmy razem z Wysłannikiem Allaha(SAAŁS) w czasie bitwy i zobaczyliśmy zbierających się ludzi. (Prorok) wysłał kogoś, by sprawdził, dlaczego się gromadzą. Gdy człowiek ten wrócił powiedział: Zbierają się oni wokół zabitej kobiety. Wtedy Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie powinno było się jej zabijać. Khalid ibn Łalid(RA) prowadził wojsko, więc Prorok(SAAŁS) posłał do niego człowieka mówiąc: Powiedz Khalidowi, by nie zabijał kobiet i służących.[Abu Daud]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wyruszajcie w Imię Allaha, mając do Niego pełne zaufanie i trzymajcie się religii Wysłannika Allaha. Nie zabijacie ludzi starszych, niemowląt, dzieci i kobiet; nie bądźcie nieuczciwi względem łupów, czyńcie dobro, gdyż Allah kocha tych, którzy czynią dobro.[Abu Daud]

Relacjonował Jahja ibn Said(RA): Gdy Abu Bakr(RA) wysyłał armię do Syrii dał dowódcy, Jazidowi ibn Abi Sufjanowi(RA) następujące rozkazy: Nie zabijacie kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Nie ścinajcie drzew owocowych. Nie niszczcie obszarów mieszkalnych. Nie wolno wam zabijać żadnych stad zwierząt ani wielbłądów, jedynie dla waszego wyżywienia. Nie powinniście palić ani niszczyć uli. Nie kradnijcie z łupów i nie bądźcie tchórzliwi.[„Mułatta” Malik]

Bezprecedensowym było również ustanowienie przez Islam praw wrogich wojowników, którzy powinni być traktowani z szacunkiem. W przed Islamskiej Arabii na wojnie powszechne były takie barbarzyńskie praktyki jak wyrywanie i zjadanie surowych wnętrzności poległych przeciwników, Islam jednak zniósł je wszystkie zabraniając torturowania i upokarzania wrogów oraz bezczeszczenie zwłok poległych. Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy walczycie nie uderzajcie swoich przeciwników w twarz.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) wydał rozkaz by spalić dwóch ludzi spośród Kurejszytów, których wymienił z imienia, ale gdy oddział miał już wyruszyć Prorok(SAAŁS) powiedział: Nakazałem wam spalić tych ludzi, ale tylko Allah może karać ogniem. Jeśli ich schwytacie, zabijcie ich (ale nie torturujcie).[Bukhari, Abu Daud i Tirmidhi]

Relacjonował Ibn Jala: Podczas jednej z bitew Khalid ibn Łalid(RA) pochwycił czterech wojowników wroga. Rozkazał ich związać i zabijać powoli. Gdy Abu Ajjub al-Ansari(RA), bliski towarzysz(RA) Proroka(SAAŁS) usłyszał o tym powiedział: Słyszałem jak Prorok(SAAŁS) zakazał powolnego zabijania. Przysięgam na Allaha, że nie zabijałbym powoli nawet kurczaka.[Abu Daud]

Relacjonował Abdullah ibn Jazid al-Ansari(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) zakazał bezczeszczenia zwłok.[Bukhari]

Dobroć względem Zwierząt

Islam uczy nas, że jako ludzie jesteśmy zwierzchnikami ziemi i naszym obowiązkiem jest dbanie o środowisko i dobre traktowanie zwierząt. Zabronione jest nam krzywdzenie i znęcanie się nad innymi stworzeniami Allaha.

{On jest Tym, który uczynił was namiestnikami na ziemi i wyniósł jednych z was ponad drugim, według stopni, aby doświadczyć was w tym, co On wam dał. Zaprawdę, twój Pan jest szybki w karaniu! Zaprawdę, On jest przebaczający, litościwy!}[Koran 6:165]

{Po nich was uczyniliśmy namiestnikami na ziemi, aby zobaczyć, jak wy będziecie działać.} [Koran 10:14]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Pewien mężczyzna będąc na podróży poczuł pragnienie, więc udał się w kierunku studni, zszedł na dół, napił się wody i wyszedł. Na zewnątrz zobaczył psa, który z pragnienia lizał ziemię. Człowiek ten powiedział do siebie: Ten pies jest tak bardzo spragniony, jak ja byłem niedawno. Zszedł, więc do studni i napełnił swój but (wodą), a następnie podał go psu. Allah podziękował mu za ten uczynek i przebaczył mu grzechy. Ludzie(RA) spytali: O Wysłanniku Allaha! Czy zostaniemy wynagrodzeni za bycie dobrym dla zwierząt? Prorok(SAAŁS) powiedział: Jest nagroda za dobroć okazaną każdemu stworzeniu.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Pewna kobieta została ukarana, ponieważ więziła kota, aż ten zdechł. Z tego powodu została wrzucona do piekła. Kiedy więziła tego kota, nie dawała mu jedzenia ani picia, ani nie uwolniła go, żeby zjadał owady z ziemi.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: (Dawno temu) spragniony i umierający pies krążył blisko studni, koło której przechodziła prostytutka z spośród Dzieci Izraela, która widząc go zdjęła jeden ze swoich butów napełniła go wodą i dała mu do picia. Z powodu tego uczynku zostały jej wybaczone grzechy.[Bukhari]

Relacjonował Abdullah ibn Masud(RA): Uczestniczyliśmy w wyprawie prowadzonej przez Wysłannika Allaha(SAAŁS). Zobaczyliśmy ptaka wraz z młodymi i zabraliśmy mu jego pisklęta. Ptak zaczął latać wokół nas, nerwowo machając skrzydłami. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Kto pozbawił go młodych? Zwróćcie mu je. Prorok(SAAŁS) zobaczył również, że spaliliśmy mrowisko i spytał: Kto to zorbił? Odpowiedzieliśmy: My. Prorok(SAAŁS) powiedział: Nikt nie może karać ogniem, za wyjątkiem Władcy ognia.[Abu Daud]

Zasady Uboju

Islam przyzwala człowieka jeść mięso, jeśli zwierzę zostało zabite w odpowiedni sposób tzn. przed jego ubojem zostało wspomniane imię Allaha(bismillah) i jednym cięciem noża powinny zostać przecięte tętnice szyjne zwierzaka tak, by nie zdążyło poczuć bólu. Należy również powiedzieć Allah Akbar i poczekać, aż krew wypłynie z ciała tak, by mięso było czyste.

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu… – zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 5:3]

Relacjonował Anas(RA): Prorok(SAAŁŚ) dokonał uboju dwóch baranów, podczas którego wspomniał imię Allaha, powiedział również: „Allahu Akbar”[Bukhari]

Zwierzę powinno być traktowane łagodnie, nie powinno widzieć ostrza i nie powinno się bać.

Imama Ahmad(RH) powiedział: Zwierzę powinno być traktowane z dobrocią, gdy prowadzone jest do miejsca uboju. Nie powinno ono widzieć noża, aż do czasu uboju. Prorok(SAAŁS) nakazał ludziom ukrywać noże przed zwierzętami prowadzonymi na ubój.

Muałija ibn Qurrah(RH) przekazał z autorytetu swojego ojca(RA), który widział jak pewien mężczyzna powiedział do Proroka(SAAŁS): O Wysłanniku Allaha, gdy zarzynam owcę, staram się być dla niej litościwy. Prorok(SAAŁS) powiedział: Jeśli obdarujesz tą owcę swoją litością, Allah obdaruje cię Swoją Litością.[„Adab al-Mufrad” Bukhari]

Zwierzę nie może być męczone, krzywdzone, czy okaleczane. Wszystko to jest zakazane przez Islam i należy do praktyk przed islamskiego okresu ignorancji, Dżahiliji.

Relacjonował Hiszam ibn Zajd(RA): Poszedłem razem z Anasem(RA) do domu al-Hakama ibn Ajjuba(RA). Anas(RA) zobaczył jak grupa chłopców urządziła sobie zabawę strzelając do uwiązanego kurczaka. Anas(RA) powiedział: Wysłannik Allaha(SAAŁS) zabronił strzelania do związanych zwierząt.[Bukhari i Muslim]

Ibn Umar(RA) przechodził w pobliżu ludzi, którzy uczynili z kurczaka cel i strzelali do niego z łuku. Ibn Umar(RA) powiedział: Co to ma znaczyć? Prorok(SAAŁS) przeklął ludzi, którzy postępują w ten sposób.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Umar(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) przeklął tych, którzy okaleczają zwierzęta.[Bukhari]

Autor: binJellul