Pozostaw to co Ciebie nie Dotyczy

Treść Hadisu

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) حديث حسن رواه الترمذي وغيره

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jedną z oznak dobrego przyjęcia Islamu przez człowieka jest pozostawienie przez niego tego, co go nie dotyczy.[Tirmidhi]

Organizacja Czasu

Allah w Koranie wielokrotnie przysięgał na różne pory dnia. Powinno to zwrócić naszą uwagę na to jak ważny i bezcenny jest czas. Żyjemy na tym świecie bardzo krótko i z każdą chwilą zbliżamy się do naszej śmierci. Prawdziwy muzułmanin rozumie to i tak organizuje oraz planuje swój czas, by był on korzystny dla niego i całej ludzkości.

{Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych, którzy posiadają rozum.}[Koran 3:190]

{Na porę przedwieczorną!}[Koran 103:1]

{Na jasność poranka! Na noc, kiedy spokojnie zapada!}[Koran 93:1]

{Na noc, kiedy okrywa ciemnością! Na dzień, kiedy jaśnieje blaskiem!}[Koran 92:1-2]

{Na słońce i na jego jasność poranną! Na księżyc, kiedy po nim następuje! Na dzień, kiedy jaśnieje jego blaskiem! Na noc, kiedy okrywa je ciemnością!}[Koran 91:1-4]

{Na jutrzenkę! Na dziesięć nocy! Na podwójne i pojedyncze! Na noc, kiedy przemija!}[Koran 89:1-4]

Powinniśmy tak zorganizować swoje życie, byśmy mieli czas na każdy ze swoich obowiązków. Prorok(SAAŁS) uczył nas, że nasza religia, rodzina i ciało mają do nas prawo, dlatego dla każdego z nich powinniśmy wyznaczyć odpowiednią ilość naszego czasu. Powinniśmy pamiętać: o naszych obowiązkach religijnych jak modlitwa, nauka, recytacja Koranu i post; o naszych obowiązkach względem rodziny takich jak praca na jej utrzymanie oraz spędzanie czasu z dziećmi i żoną; o naszych obowiązkach względem samego siebie jak jedzenie, dbanie o zdrowie i sen. Jeśli będziemy wywiązywać się z tych wszystkich obowiązków to nie będziemy mieli czasu na nic innego, dlatego Islam zabronił marnowania czasu w jakikolwiek sposób. Jeśli spędzamy czas w nieodpowiedni sposób, zajmując się tym, co nas nie dotyczy to zabraknie nam czasu na to, co jest obowiązkowe.

Relacjonował Abdullah ibn Amr ibn al-As(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział do mnie: Abdullahu! Dowiedziałem się, że pościsz w ciągu dnia i modlisz się całą noc. Potwierdziłem to, a Prorok(SAAŁS) powiedział: Nie rób tak. Przestrzegaj postu przez kilka dni i przerywaj go na kilka dni, módl się (w nocy), ale również śpij, gdyż twoje ciało ma do ciebie prawo, twoje oczy maja do ciebie prawo, twoja żona ma do ciebie prawo i twoi goście mają do ciebie prawo. Wystarczy, jeśli będziesz pościł trzy dni w miesiącu, otrzymasz za to dziesięciokrotną nagrodę taką, jak za dobre uczynki, więc będzie tak, jakbyś pościł przez rok. Abdullah(RA) upierał się tak bardzo (przy przestrzeganiu dłuższego postu), tłumacząc, że ma siłę, że dostał twardy nakaz: Przestrzegaj postu jak prorok Dawid(AS), i nie pość ponad to. Abdullah(RA) spytał, jak pościł prorok Dawid(AS), a Prorok(SAAŁS) odparł: Przez pół roku (tzn. co drugi dzień).[Bukhari i Muslim]

Ochrona Języka

Nie należy błędnie pojmować tego hadisu myśląc, że potępia on interesowanie się problemami innych muzułmanów. Pomaganie i wspieranie braci i sióstr w Islamie jest obowiązkowe i na dowód można przytoczyć tu wiele hadisów.

Relacjonował Abu Musa(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: ‘Relacje między jednym muzułmaninem a drugim są jak budowla, której jedne części umacniają drugie’ Prorok(SAAŁS) zobrazował to splatając palce obu rąk. [Bukhari i Muslim]

Relacjonował Numan bin Baszir(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Wierni we wzajemnej dobroci, współczuciu i sympatii są jak jedno ciało. Gdy jeden narząd cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i gorączką.[Bukhari i Muslim]

Interesowanie się prywatnymi sprawami innych oraz zajmowanie się bezwartościowymi czynnościami, które nie dają nam żadnej korzyści są tym, co zostało skrytykowane przez Proroka(SAAŁS) w tym hadisie.

{O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata, kiedy on umarł? Przecież czulibyście wstręt do tego. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!}[Koran 49:12]

Nie powinniśmy wnikać w prywatne sprawy innych ludzi, ani rozmawiać o nich w ich nieobecności. Plotkowanie i obgadywanie są poważnymi grzechami, które tworzą podziały, wrogość i nienawiść między muzułmanami.

{Oto bierzecie na swoje języki i mówicie waszymi ustami coś, o czym nie posiadacie wiedzy; i sądzicie, że to drobnostka, a to u Boga jest wielkie. Dlaczegoż, kiedyście to usłyszeli, nie powiedzieliście: „Nie należy wcale do nas, abyśmy o tym mówili. Niech Tobie będzie chwała! To jest zniesławienie straszne!”}[Koran 24:15-16]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Czy wiecie, czym jest obgadywanie(ghiba)? Towarzysz(RA) powiedzieli: Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej. Prorok(SAAŁS) powiedział: Jest to mówienie o twoim bracie(i siostrze w Islamie oraz człowieczeństwie) tego, czego nie lubi. Ktoś spytał: A co jeśli byłaby to prawda? Prorok(SAAŁS) powiedział, jeśli byłaby to prawda to jest to obgadywanie, a jeśli byłoby to kłamstwo to jest to oszczerstwo.[Muslim]

Nie powinniśmy również zadawać niepotrzebnych i bezwartościowych pytań takich jak: Gzie byłeś? Co robiłeś? Co ostatnio jadłeś? Co oglądałeś w telewizji? Co robił wczoraj twój pies? Pytania takie wprowadzają pytanego w zakłopotanie i nie ma żadnej korzyści w poznaniu odpowiedzi na nie.

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Allah pragnie byście czynili trzy rzeczy i nienawidzi, kiedy czynicie trzy rzeczy. (Allah) pragnie byście oddawali Mu cześć i nie dodawali Mu współtowarzyszy, byście trzymali się węzła Allaha(nie dzieli się na sekty) i nie spierali się. (Allah) nienawidzi plotkowania, zadawania dużej ilości pytań i marnotrawienia pieniędzy.[Muslim]

Naszym zadaniem jest skupienie się na swoich obowiązkach i nie powinniśmy zajmować się rozmawianiem o tym, co jest dla nas nieistotne. Niestety wielu dzisiejszych muzułmanów potrafi spędzać godziny na rozmowach o wydarzeniach sportowych, filmach, życiu celebrytów itd., a następnie usprawiedliwiać swoje zaniedbywanie obowiązków religijnych brakiem czasu(Astaghfirullah!).

{Nie ma żadnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach, z wyjątkiem głosu tego, kto nakazuje jałmużnę albo – słuszne postępowanie, albo – zgodę między ludźmi. A kto tak czyni, bardzo pragnąc przypodobać się Bogu – to My mu damy nagrodę ogromną.}[Koran 4:114]

Pamiętajmy, że zostaniemy osądzeni za każdy uczynek i każde słowo. Musimy zrozumieć, że jesteśmy odpowiedzialny za każde wypowiedziane zdanie, dlatego powinniśmy pilnować się i mówić tylko wtedy gdy niesie to w sobie jakąś korzyść.

{My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi. Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej, człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.}[Koran 50:16-18]

Relacjonował Anas ibn Malik(RA): Gdy umarł któryś spośród towarzyszy(RA) Proroka(SAAŁS), jeden z nich(RA) spytał: Czy jest on jednym z tych, któremu zostały przekazane dobre wieści o Raju? Prorok(SAAŁS) powiedział: Nie dowiesz się tego, gdyż mógł on mówić o tym, co go nie do tyczy lub być skąpym tego, co nie uczyniłoby go bogatym.[Tirmidhi]

Relacjonował Sahl ibn Saad(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Obiecuję raj dla tego, kto chroni swój język przed zabronionymi wypowiedziami i intymne części ciała przed zakazanym współżyciem.[Bukhari i Muslim]

Umar ibn Abd ul-Aziz(RH) powiedział: Ktokolwiek uświadomi sobie, że słowa, które wypowiada również zaliczają się do uczynków ten będzie mówił rzadko i mało. Jest to prawda, gdyż większość ludzi jest nieświadoma faktu, że wypowiedzi są również uczynkami i z tego powodu nie przywiązują uwagi do tego co mówią. Nawet Muad ibn Dżabal(RA) nie był tego świadomy do czasu gdy zapytał Proroka(SAAŁS): Czy będziemy rozliczeni za nasze wypowiedzi? Prorok(SAAŁS) powiedział: O Muadzie! Lepiej byłoby by twoja matka cię nie urodziła(w ten sposób Arabowie wyrażali ogromne zdziwienie). Czy jest coś innego, co sprawia, że ludzie zostają zaciągnięci i wrzuceni do piekła na swoich twarzach i nosach, oprócz tego co jest owocem pracy ich języków?[Tirmidhi i Ahmad]

Perfekcja w Religii

Zamiast zajmować się bezużytecznymi czynnościami powinniśmy skupić się na poszerzaniu naszej wiedzy, wzmocnieniu naszej wiary i poprawieniu praktyki. Wspomnieliśmy już o ważności dobrej organizacji czasu. Prawdą jest, że każdy z nas ma go wystarczająca, problemem jest jedynie to, że źle nim gospodarujemy. Zamiast zajmować się tym co nie przyniesie nam żadnej korzyści w życiu przyszłym, powinniśmy starać się poprawić i dążyć do doskonałości w religii.

{O ludu mój ! Jak wam się wydaje? Jeśli opieram się na jasnym dowodzie, pochodzącym od mego Pana, i jeśli on zaopatrzył mnie od Siebie pięknym zaopatrzeniem, i jeśli nie chcę pójść za wami w tym, czego wam zakazuję, to ja chcę tylko waszego udoskonalenia, na miarę moich możliwości. Moja nadzieja na pomyślność jest tylko u Boga! Jemu zaufałem i do Niego się nawracam!}[Koran 11:88]

Opinie Uczonych

Abu Daud(RH) powiedział: Spisałem pięćset tysięcy hadisów Proroka(SAALS), jednak cztery z nich(niosą w sobie tak wielkie przesłanie, że) są wystarczające dla każdego wierzącego. Pierwszym z nich jest: „Każdy czyn związany jest z intencją…” Drugim jest: „Jedną z oznak dobrego przyjęcia Islamu przez człowieka jest pozostawienie przez niego tego, co go nie dotyczy.” Trzecim jest: „Nikt z was nie uwierzy do póki nie będzie pragnął dla swojego brata tego, czego pragnie dla siebie.” Czwartym jest: „To, co dozwolone jest wyraźne i to, co zakazane jest wyraźne…”[„Musnad” Abu Daud]

Sahal at-Tastari(RH) powiedział: Ten, kto mówi o tym, co go nie dotyczy, zszedł z drogi prawdy.[„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Autor: binJellul