Gniew

Treść Hadisu

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ” أوصني ” ، قال : ( لا تغضب ) ، فردّد ، قال : ( لا تغضب ) رواه البخاري

Relacjonował Abu Huraira(RA): Pewien mężczyzna powiedział do Proroka(SAAŁS): Poradź mi. Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Nie gniewaj się. Mężczyzna kilka razy powtarzał prośbę, a Prorok(SAAŁS) za każdym razem odpowiadał: Nie gniewaj się.[Bukhari]

Gniew i Jego Skutki

Islam, jako religia regulująca wszystkie aspekty ludzkiego życia przedstawia pełny system moralny oraz wytycza jasne i zrozumiałe zasady etyczne. Prorok Muhammad(SAAŁS) był człowiekiem z najlepszą moralnością i najwspanialszym charakterem.

{Zaprawdę, ty(Muhammadzie) jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!}[Koran 68:4]

Prorok(SAAŁS) uczył nas, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać i jak możemy udoskonalić naszą moralność. Jedną z najważniejszych porad i instrukcji, jakie nam dał była przestroga przed gniewem. Człowiek zdrenowany nie panuje całkowicie nad sobą, łatwo ulega podszeptom szatana, przez co szybko popełnia grzechy. Gniew może stać się źródłem wielu kłopotów. Człowiek będąc w stanie wzburzenia łatwo może wdać się w bójkę lub kłótnie i powiedzieć, czy zrobić coś, czego będzie żałował przez całe swoje życie. Gniew tworzy podziały w społeczeństwie, jest przyczyną wrogość między sąsiadami i może nawet doprowadzić do wyrzeknięcia się więzi rodzinnych.

Dżafar ibn Muhammad(RH) powiedział: Gniew jest kluczem do zła i grzechu. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Relacjonował Mudżahid(RH): Pewien człowiek powiedział do Ibn Abbasa(RA): Rozwiodłem się z moją żoną trzy razy, gdy byłem rozgniewany. Ibn Abbas(RA) powiedział: Ibn Abbas(RA) nie może uczynić legalnym tego, co Allah uczynił niedozwolonym(tzn. nie może przywrócić waszego związku). Byłeś nieposłuszny względem twojego Pana i nie można już cofnąć rozwodu.[Abu Daud]

Sposoby na Opanowanie Gniewu

Gdy jesteśmy zdenerwowani powinniśmy jak najszybciej się uspokoić, by ustrzec się przed złymi skutkami gniewu. Samokontrola jest bardzo ważna, niestety czasami ciężko jest nam opanować swój gniew, jednak Allah w Swym Miłosierdziu przekazał nam za pośrednictwem Swojego Proroka(SAAŁS) kilka łatwych sposobów, w jaki możemy go przezwyciężyć.

{Ale to, co jest u Boga, jest lepsze i trwalsze – dla tych, którzy wierzą i ufają swemu Panu; – dla tych, którzy unikają grzechów ciężkich i czynów szpetnych; a kiedy się pogniewają, to przebaczają.}[Koran 42:36-37]

{I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; – a Bóg kocha ludzi czyniących dobro.}[Koran 3:133-134]

Relacjonował Abu Huraira(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Silnym nie jest ten, który używa swojej siły by podporządkować sobie innych ludzi, ale silnym jest ten, który potrafi powstrzymać swój gniew.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) spytał: Kogo uważajcie za najlepszego wojownika? Towarzysze(RA) powiedzieli: Tego, który potrafi pokonać innych. Prorok(SAAŁS) powiedział: Nie, jest nim ten, który potrafi opanować swój gniew.[Muslim]

Gdy ibn al-Mubarak(RH) został spytany, jaka cecha charakteru jest najlepsza odpowiedział: Umiejętność powstrzymywania gniewu. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Po pierwsze powinniśmy szukać schronienia u Allaha mówiąc ‘Audhu bil-llahi min asz-szajtani-radżim’.

{A jeśli cię szatan wodzi na pokuszenie, to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę, On jest słyszący, wszechwiedzący!}[Koran 7:200]

Relacjonował Sulajman ibn Surad(RA): Człowiek spośród towarzyszy(RA) Proroka(SAAŁS) powiedział: Dwóch ludzi obrzucało się obelgami przed Prorokiem(SAAŁS) i jeden z nich tak się zdenerwował, że jego twarz spuchła i zmieniła się. Prorok(SAAŁS) powiedział: Znam słowo, które wypowiedziane spowoduje, że uspokoi się jeżeli je wypowie. Wówczas pewien człowiek poszedł do niego i powiadomił go tym co powiedział Prorok(SAAŁS) i powiedział, Szukaj schronienia u Allaha od Szatana. Na to człowiek w gniewie powiedział: Czy uważasz, że coś ze mną jest nie tak? Czy jestem szalony? Idź sobie![Bukhari]

Po drugie powinniśmy zmienić pozycję i usiąść lub położyć się, gdyż wtedy łatwiej będzie nam złapać oddech, opanować się i powstrzymać się przed gwałtownym zachowaniem.

Relacjonował Abu Dharr(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Jeśli ktoś was zezłości się stojąc, powinien usiąść, a jeśli nie może opanować gniewu na siedząco powinien się położyć.[Abu Daud i Ahmad]

Po trzecie powinniśmy starać się zachować milczenie, gdyż jeśli jesteśmy zdenerwowani na pewno nie opanujemy swojego głosu i zamiast mówić spokojnie będziemy krzyczeć, co tylko podsyci nasz gniew.

Relacjonował Ibn Abbas(RA): Wysłannik Allaha(SAAŁS) powiedział: Gdy któryś z was się złości, powinien zachować milczenie. Prorok(SAAŁS) powtórzył to trzy razy.[Ahmad]

Majmun bin Mahran powiedział: Pewien człowiek przyszedł do Salmana i powiedział: O Abu Abdullahu, poradź mi. Salman powiedział: Nie gniewaj się. Przybysz powiedział: Poradziłeś mi bym się nie gniewał, ale czasem nie potrafię nad sobą zapanować. Salman(RH) powiedział: Kiedy będziesz się gniewał, staraj się kontrolować swój język i dłonie. [„Dżami al-Ulum łal-Hikam” Ibn Radżab al-Hanbali]

Możemy również zrobić ablucję(łudu) i pomodlić się dwa rakaty i Jeśli Allah zechce to gniew zniknie całkowicie.

Urła ibn Muhammad as-Sadi(RH) zdnerował się wypowiedzią pewnego człowieka, wstał więc i poszedł zrobić ablucję(łudu), a gdy wrócił powiedział: Mój ojciec przekazał z autorytetu mojego dziadka Atijja(RA), który słyszał jak Prorok(SAAŁS) powiedział: Gniew jest powodowany przez Szatana. Szatan został stworzony z ognia, a ogień jest gaszony przez wodę. Jeśli któryś z was zacznie się gniewać powinien zrobić ablucję(łudu).[Abu Daud i Ahmad]

Gniew na drodze Allaha

Jedynym dopuszczalnym lub nawet zalecanym rodzajem gniewu jest gniew na drodze Allaha. Jeśli widzimy, że obowiązki religijne są porzucane, zakazy nieprzestrzegane, ludzie źle postępują i szerzy się niesprawiedliwość powinniśmy się zdenerwować i starać się naprawić sytuację w miarę naszych możliwości.

{A kiedy Mojżesz powrócił do swego ludu, zasmucony i zagniewany powiedział: „Jakże źle postąpiliście po moim odejściu ! Czy wy chcecie przyśpieszyć rozkaz waszego Pana?” I rzucił Tablice, i pochwycił swojego brata za głowę, pociągając go ku sobie . Powiedział: „Synu mojej matki! Zaprawdę, lud mnie poniżył i omal mnie nie zabili ! Nie pozwól, żeby triumfowali nade mną wrogowie , i nie stawiaj mm e razem z ludźmi niesprawiedliwymi!”}[Koran 7:150]

Relacjonował Abu Said al-Khudri(RA): Wysłannik Allaha był wstydliwy bardziej niż dziewica w swoim domu. Jeśli zobaczył on coś co mu się nie podobało można to było dostrzec po jego twarzy.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Aisza(RA): Prorok(SAAŁS) wszedł do domu i zauważył zasłonę na, której namalowane były obrazki (zwierząt). Jego twarz poczerwieniała ze złości, zerwał tą zasłonę i podarł ją na kawałki. (Następnie) Prorok(SAAŁS) powiedział: Ludzie malujący obrazki otrzymają największą karę w Dniu Sądu.[Bukhari i Muslim]

Relacjonował Ibn Masud(RA): Gdy Wysłannik Allaha dzielił i rozprowadzał (łupy). Człowiek spośród Ansarów przyszedł i powiedział: Na Allaha! Muhammad nie dzielił (łupów) dla zadowolenia Allaha. Przyszedłem, więc do Wysłannika Allaha(SAAŁS) i poinformowałem go o tym (co usłyszałem), a jego twarz poczerwieniała ze złości i powiedział: Oby Allah obdarzył swym Miłosierdzie Mojżesza(AS), gdyż cierpiał on bardziej, a mimo to pozostał cierpliwy.[Bukhari i Muslim]

Autor: binJellul